• 20/03/2012

Verlenging Verrebroekdok komt dichterbij

Uitbreiding van de aanmeerfaciliteiten aan de Westzijde van het Verrebroekdok en bijhorende baggerwerken zullen meer dan 10 miljoen euro kosten.

Trefwoorden: #advies, #uitbreiding, #Verrebroekdok

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.BE -- Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, van het Vlaamse Gewest, wenst de kaaimuur aan de Westzijde van het Verrebroekdok met 645 m te verlengen. Deze uitbreiding en de bijhorende baggerwerken zullen meer dan 10 miljoen euro kosten.

Bij subsidiedossiers van dergelijke omvang legt het Havendecreet de initiatiefnemer op om advies te vragen aan de Minaraad: de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, het adviesorgaan van de Vlaamse regering voor alles wat natuur en milieu aanbelangt. Hij werd opgericht in 1991 en bundelt het maatschappelijke middenveld.

De Raad gaat er van uit dat het ontwikkelingsscenario voor het voorgestelde project volstaat, mits de in de milieunota voorgestelde compenserende maatregelen doorgevoerd worden en mits rekening wordt gehouden met zijn opmerkingen.

Het advies is hier te downloaden op.


(KV) (foto Minaraad)