Betere waterkwaliteit Antwerpse haven door verwijderen vervuild baggerslib

De Vlaamse overheid, Port of Antwerp en aannemer SeReAnt starten deze maand met het baggeren en verwerken van het meest vervuilde baggerslib in de haven, de zogenaamde TBT-specie.

Trefwoorden: #baggeren, #DEME, #Jan De Nul, #Port of Antwerp, #slib, #TBT-specie, #vervuiling

Lees verder

Nieuws

( Foto: © DMOW )

ENGINEERINGNET.BE - De Vlaamse overheid en Port of Antwerp houden samen de dokken van de haven van Antwerpen toegankelijk voor de hedendaagse scheepvaart. Jaarlijks worden daarvoor enorme hoeveelheden slib gebaggerd én daarna verwerkt door de ontwateringsinstallatie AMORAS.

Yi-Bin Shan, afdelingshoofd Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken: “Maar één type slib konden we nog niet verwerken: slib met verhoogde organotinconcentraties of Tributyltin, kortweg TBT-specie. Dit werd vanaf de jaren 70 wereldwijd gebruikt in scheepsverf om de begroeiing van mosselen en algen op scheepsrompen te voorkomen, maar is sinds 2003 volledig verboden.”

Het product is enorm schadelijk voor het milieu en breekt ook moeilijk af. Het slib heeft al die jaren TBT opgeslagen als een spons en geeft die verontreiniging ook geleidelijk weer vrij. Het verstoort zo het metabolisme en de hormoonwerking van voornamelijk weekdieren, zoals slakken en mosselen.

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp: “Samen met Universiteit Antwerpen onderzochten we al enkele jaren hoe we TBT uit de haven konden krijgen. Nu kunnen we deze historische vervuiling eindelijk aanpakken. Momenteel scoort de waterkwaliteit in de havendokken onder de Europese norm. Met dit project zal die sterk verbeteren.”

De Vlaamse overheid en Port of Antwerp maken samen de nodige middelen vrij voor het baggeren en verwerken van het meest vervuilde baggerslib. Vlaanderen voorziet jaarlijks 25 miljoen euro voor de exploitatie van AMORAS. Nu komt daar een extra investering van 700.000 euro per jaar bij om TBT-specie op een ecologisch verantwoorde wijze weg te werken.

Port of Antwerp heeft ook al 1 miljoen euro geïnvesteerd in het voortraject van dit project en zal voor de effectieve verwerking van TBT-specie verder jaarlijks nog 1,5 miljoen euro extra vrijmaken.

Het verwerken van de totale hoeveelheid vervuild slib in de haven van Antwerpen is een werk van lange adem. In 2018 werd een proefproject opgestart na het bekomen van de nodige vergunningen en enkele aanpassingen aan de waterzuiveringsinstallatie.

Yi-Bin Shan: “Tijdens dat proefproject werd al 185.000 m³ sterk vervuild slib gebaggerd, overgebracht en verwerkt op AMORAS. Nu is er een overeenkomst om de komende vijf jaar 800.000 m³ slib uit de havendokken te verwijderen en te verwerken tot 500.000 ton filterkoeken. We verwijderen eerst het slib dat de nautische toegang hindert en de ergste TBT-hotspots in het oudere, zuidelijke deel van de haven. Daarna pakken we de andere zones aan.”


SeReAnt is een samenwerkingsverband tussen de milieubedrijven van Jan De Nul Group en DEME Group.