Doorbraak gerecycleerd plastic blijft uit

De vraag naar gerecycleerd kunststof blijft achter bij het aanbod. Belangrijke oorzaak: het ontbreekt aan beleid dat hergebruik stimuleert en het gebruik van nieuw kunststof ontmoedigt.

Trefwoorden: #beleid, #EU, #hergebruik, #kunststof, #PE, #plastic, #PP, #recyclaat, #WUR

Lees verder

Nieuws

( Foto: xxlphoto - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De huidige kwaliteit PE- en PP-recyclaat is in veel non-foodtoepassingen prima te verwerken. Dat blijkt uit verschillende projecten van Wageningen Food & Biobased Research die in de afgelopen vier jaar zijn uitgevoerd.

Sommige toepassingen hebben voor eigenschappen als kleur, glans en geur echter een zeer schoon recyclaat nodig dat grotendeels uit één soort bestaat.

Gerecycled plastic kan alleen nog niet goed concurreren met ‘virgin’ plastic als er specifieke hoge eisen aan de verpakking worden gesteld, zoals PE-flessen die sterk bestand moeten zijn tegen barsten of PP-doppen met een dunne scharnierklep.

Hiervoor is een recyclaat nodig met weinig verontreinigingen dat vooral uit één soort polymeer bestaat. “Wil je voor dit soort toepassingen gerecycled plastic gebruiken, dan moet het ontwerp van verpakkingen, de inzamelwijze en de manier van sorteren flink worden aangepast”, aldus Ulphard Thoden van Velzen, onderzoeker van Wageningen Food & Biobased Research.

Hoewel er veel mogelijk is met gerecycled PE en PP, loopt het volgens Thoden van Velzen nog niet storm bij recyclingbedrijven: “Het is voor gebruikers makkelijker om nieuw kunststof te kopen: het is vaak iets goedkoper en ze kunnen het precies krijgen zoals ze het willen; in de juiste hoeveelheden en met de juiste specificaties.”

Recyclaat wordt daarom vooral nog enthousiast gebruikt door bedrijven die het als een tastbare manier zien om te verduurzamen. Een grote groep bedrijven wacht nog af.

De bevindingen van Wageningen Food & Biobased Research tonen volgens de onderzoeker aan dat er dringend behoefte is aan samenhangend Europees en nationaal beleid: “Zorg voor ontwerpeisen die op wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd en zie erop toe dat bedrijven die navolgen."

"Zorg er ook voor dat het voor sorteer- en recyclingbedrijven loont om kwaliteitsproducten te maken. Bevorder het gebruik van recyclaat en ontmoedig dat van nieuw kunststof. En handhaaf dit alles."

"Het vraagt ook wat van burgers: zijn zij bereid te betalen voor circulariteit en willen ze afstand doen van ‘gemakkelijke’ producten? En nemen ze genoegen met rudimentair verpakte producten? Het vraagt hoe dan ook offers van de samenleving.”