Opheffing moratorium leidt voorlopig niet tot meer faillissementen

Tijdens de maand februari 2021 gingen er 540 bedrijven failliet, een daling met 43% tegenover 2020. Januari en februari samengeteld toont 999 faillissementsuitspraken of 49,4% minder.

Trefwoorden: #faillissement, #faling, #Graydon, #moratorium

Lees verder

Nieuws

( Foto: rawpixel - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Deze waarnemingen met bijzonder scherpe dalingen van het aantal faillissementsuitspraken bevestigen de tendens die sedert april 2020 maand na maand wordt vastgesteld.

Terwijl in de periode maart 2019 tot en met februari 2020 11.865 ondernemingen over de kop gingen zijn er het afgelopen jaar, van maart 2020 tot en met februari 2021, 6.959 bedrijven failliet verklaard: een daling met 41,4%.

Op 31 januari jongstleden werd het wettelijke moratorium op faillissementen stopgezet. Binnen het moratorium werden enkel hoogdringende faillissementen uitgesproken. Het beperkte volume aan faillissementsuitspraken in februari toont aan dat er nog steeds een feitelijk moratorium bestaat.

Inderdaad wordt nog steeds nauwelijks of niet ter faling gedagvaard door instanties als de fiscus en RSZ. Bovendien blijken ook banken bijzonder terughoudend om ter faling te dagvaarden.

Daarnaast genieten vele bedrijven, al dan niet in moeilijkheden gekomen als gevolg van de sanitaire crisis, van verschillende steunmaatregelen, zowel premies als uitstel van betalingen. Ook dit heeft een gunstig effect op de huidige faillissementscijfers.


(bron: Graydon)

Faillissementen per gewest

  • De eerste twee maanden van dit jaar gingen er binnen het Vlaamse Gewest 516 ondernemingen over de kop. In vergelijking met dezelfde periode verleden jaar betekent dit een daling met 47,1%. Binnen de provincie Antwerpen zien we de grootste daling (-59,7%), binnen de provincie Oost-Vlaanderen de kleinste (-33,3%).
  • Binnen het Waalse Gewest meten we 304 faillissementen, wat een daling betekent met 42,6%. De grootste daling noteren we binnen de provincie Henegouwen (-55,8%). Op provinciaal niveau wordt de kleinste daling van het land genoteerd binnen de provincie Namen (-21,4%).
  • Op gewestelijk niveau echter, zien we de grootste daling binnen het Brusselse Gewest waar er met betrekking tot de maanden januari en februari slechts sprake is van 166 faillissementen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2020, betekent dat 297 uitspraken minder of een daling met 64,2%.