5.000 jongeren leren programmeren en coderen

Minstens 5.000 Belgische jongeren robots leren programmeren, leren coderen, ... in 2021. Gratis. Samsung gaat hiervoor samenwerken met vzw's Link In De Kabel en Bibliothèques Sans Frontières

Trefwoorden: #opleiding, #Samsung, #STEM, #techniek

Lees verder

HR

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Samen willen ze de technologische kennis van onze jeugd verbeteren met onder andere STEM-kampen, workshops en trainingsvideo's. Aanvullend lesmateriaal moet ook leerkrachten helpen hun leerlingen extra digitale vaardigheden bij te brengen in de klas.

Belgische jongeren scoren beduidend lager dan onze buurlanden op vlak van digitale vaardigheden. 46% van onze jeugd heeft zelfs maar een beperkte digitale kennis. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Eurostat. Daarom wil Samsung de digitale geletterdheid bij onze jongeren mee aanpakken.

Het technologiebedrijf werkt hiervoor samen met lokale organisaties. Door samen te werken met twee gespecialiseerde vzw’s bouwt Samsung voort op bestaande kennis, inzichten en ervaringen. De samenwerking pakt bovendien de financiële drempel aan die bij een deel van onze jeugd bestaat. De organisaties willen hun initiatieven zo beschikbaar maken voor alle jongeren.

Digitale drempel verlagen
Aron Wils, CSR Manager van Samsung België: “Als technologiebedrijf zijn we ons bewust van het belang van digitale vaardigheden in de hedendaagse maatschappij. Deze vaardigheden bieden kansen en uitdagingen voor iedereen. We willen daarom de digitale drempel voor jongeren verlagen. In samenwerking met lokale vzw’s hebben we sterke projecten uitgewerkt waarmee we naar jongeren toe trekken om hen op een aangename, maar tegelijk ook diepgaande manier relevante technologische vaardigheden aan te leren.”

Federaal staatssecretaris van Digitalisering Mathieu Michel is blij met maatschappelijke initiatieven die actief inzetten op de digitale geletterdheid van de Belgische jeugd. “Internationaal onderzoek toont aan dat België een tekort heeft aan gekwalificeerde ICT-specialisten. Dit kan een ernstige belemmering vormen voor de groei en innovatie. Het tekort aan ICT-specialisten moet dus absoluut worden aangepakt om de digitale transformatie van de Belgische economie te verwezenlijken, en dit initiatief draagt daar toe bij”.

Digitale vaardigheden toegankelijk maken
Coderen, videotechnieken, robotica … Het zijn slechts enkele digitale domeinen waarop de focus zal liggen in de opleidingen. ‘STEM-training’ bijvoorbeeld is een mobiel project waarmee jongeren tussen tien en achttien jaar de komende maanden in verschillende Vlaamse provincies workshops kunnen volgen waar Link In De Kabel aan meewerkt. In de zomer zijn er zelfs heuse STEM-kampen.

Met Bibliothèques Sans Frontières zet Samsung dan weer volop in op online lessen. Onder meer via specifieke STEM-video’s die zich vooral op het onderwijs richten en lesmateriaal en ondersteuning bieden aan leerkrachten om digitale vaardigheden ook in de klasomgeving op een toegankelijke manier aan te leren. In totaal gaat het om een budget van ruim 100.000 euro dat zal gaan naar technisch materiaal, lesgevers en praktische ondersteuning.

Zoveel mogelijk kinderen en jongeren op STEM-trein
“Link in de Kabel werkt reeds twintig jaar rond e-inclusie, digitale vaardigheden en STEM bij (kwetsbare) kinderen en jongeren. Dankzij de steun van Samsung kunnen we onze STEM-trainingen verder uitrollen over heel Vlaanderen. In onze steeds sneller evoluerende technologische maatschappij is het belang van STEM en digitale vaardigheden niet te onderschatten. Door onze laagdrempelige trainingen met een hoog fun-gehalte willen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren meekrijgen”, aldus David Loyen, coördinator Link in de Kabel.


Door Valérie Couplez