GEOxyz kiest voor Ostend Science Park als thuishaven

Het blauwe wetenschapspark in Oostende verwelkomt hiermee het tweede bedrijf op hun site. GEOxyz is gespecialiseerd in geofysische en geotechnische meetdiensten.

Trefwoorden: #blauwe economie, #geofysisch, #geotechnisch, #GEOxyz, #meetdiensten, #Ostend Science Park, #wetenschapspark

Lees verder

Techniek

( Foto: Haven Oostende )

ENGINEERINGNET.BE - Ostend Science Park, een initiatief van de UGent, POM West-Vlaanderen en Haven Oostende, trok nog voor de start van de inrichtingswerken een eerste bedrijf aan: e-BO Enterprises. Intussen is er ook een overeenkomst met een tweede bedrijf: GEOxyz.

GEOxyz bezit een vloot met kleine en grotere schepen. Het bedrijf brengt het reliëf, de gelaagdheid en de draagkracht van de zeebodem in kaart. Met gesofistikeerde sonar- en GPS-technologie én op afstand bestuurde onderwaterrobots worden onderwaterdata verzameld, cruciaal voor de bouw van windparken op zee, de aanleg van onderzeese kabels en pijpleidingen, en de monitoring van scheepvaartroutes.

Patrick Reyntjens, CEO GEOxyz: "Als Vlaams bedrijf, met een strategische roadmap voor innovatie en productontwikkeling binnen de blauwe economie, willen we onze marktpositie verstevigen door een nauwe samenwerking met UGent en andere kenniscentra op het Ostend Science Park."

"Wij geloven dat deze samenwerking, met als pijlers onder meer offshore wind, offshore aquacultuur, automatisering van vaartuigen, een economische hefboom genereert voor een duurzame groei en een verdere tewerkstelling binnen GEOxyz."

"Alle nieuwe GEOxyz-technologieën en innovatieprojecten worden op termijn ondergebracht binnen het GEOxyz-kenniscentrum op het Ostend Science Park. Ondertussen zijn enkele innovatieprojecten opgestart, waarvan de eerste resultaten volgend jaar verwacht worden."

In Oostende vinden bedrijven actief in de blauwe economie dankzij de wisselwerking met de onderzoekers van UGent, andere kennisinstellingen, de aanwezigheid van Haven Oostende en de beschikbaarheid van real life testinfrastructuur, een geschikt ecosysteem om hun plannen te ontwikkelen.

Begin dit jaar keurde Stad Oostende de omgevingsvergunning goed voor de ontwikkeling van het 113.700 m² grote wetenschapspark voor bedrijven actief in de blauwe economie.

Onlangs begon de aanleg van wegen, nutsvoorzieningen en groen op het braakliggende terrein en de herinrichting van de omgeving van de incubator Bluebridge. Plan is om de werkzaamheden eind 2021 afgerond te hebben.