Technologische industrie kent geleidelijke terugval

Ondanks een stijging met enkele punten blijft de barometer van de NBB voor de verwerkende sectoren van de technologische industrie in lijn met de neerwaartse trend die zich sedert medio 2023 aftekent. In de meeste sectoren is de toestand ongunstig.

Trefwoorden: #Agoria, #barometer, #economie, #industrie, #technologie

Lees verder

Nieuws

( Foto: NBB - Agoria )

ENGINEERINGNET.BE - 2,8 punten in februari lijkt eerder een correctie na de uitgesproken daling in januari dan een verandering van oriëntatie.

De brutocurve van de NBB-barometer voor de verwerkende sectoren van de technologische industrie blijft in lijn met de neerwaartse trend die zich sedert medio 2023 aftekent.

De ondernemingen in onze sectoren zien hun conjunctuur langzaam verslechteren, zonder dat er sprake is van een forse terugval.

Zowel de beoordeling van het orderboek als de werkgelegenheidsvooruitzichten gaan verder achteruit. De twee brutocurves zitten nu onder hun langjarig gemiddelde. Het aantal ondernemingen dat hun orderboek ontoereikend vindt en het aantal dat een daling van hun personeelsbestand voorziet, ligt hoger dan in een normale conjunctuurperiode.

Maar niet alle trends zijn negatief. Zo zijn de vraagvooruitzichten, na een slecht resultaat in januari, sterk verbeterd en halen ze opnieuw een waarde die in lijn is met het eind 2022 ingezet herstel. De brutocurve van deze indicator zit wel nog onder zijn langjarig gemiddelde.

Ten slotte is de beoordeling van de voorraad afgewerkt product de enige indicator die de jongste maanden een duidelijke breuk vertoont. In dit geval een verbetering. Deze indicator evolueert nu in de buurt van zijn langjarig gemiddelde, wat op een neutrale situatie wijst.

Op sectorniveau zit de barometer van de meeste sectoren onder het langjarig gemiddelde. Voor metaalproducten, elektro en machinebouw is dit al sinds begin 2023 het geval.

ICT manufacturing heeft zich nu bij deze sectoren gevoegd want door de terugval sinds het voorjaar 2023 is de brutocurve onder het langjarig gemiddelde gezakt.

In de sectoren non-ferrometalen en automobielbouw vertoont de barometer daarentegen een gunstig verloop. Ze zitten evenwel nog niet stevig op hun langjarig gemiddelde. Dat is wel het geval voor IT-services, waarvan de brutocurve sinds eind 2022 verbetert.