VBO formuleert vijf ambities voor circulaire economie

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) werkte samen met zijn sectorfederaties de ‘Visie Circulaire Economie 2030’ uit, dat is opgebouwd rond vijf concrete ambities.

Trefwoorden: #circulaire economie, #essenscia, #VBO, #visie

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.BE - De Belgische industrie heeft niet gewacht tot 2021 om stappen te zetten naar een grondstofarme economie. tijd van experimenteren is voorbij, nu moeten we een versnelling hoger schakelen.

De visie van het VBO is ambitieus: tegen 2030 en binnen een Europees kader, de positie van de Belgische industrie als leider in de circulaire economie consolideren en verwezenlijken.

Het document is een roadmap voor de komende tien jaar. Het VBO en zijn lidfederaties formuleerden vijf ambities aan de hand waarvan ze hun visie tegen 2030 willen verwezenlijken:

  1. De beschikbaarheid van de materialen maximaliseren
  2. Koploper zijn in circulair ontwerp en productie
  3. Koploper zijn in circulaire gebruiksmodellen
  4. Koploper zijn in het hoogwaardig terugwinnen van materialen
  5. Sterk zijn in het gebruik van ‘enablers’ voor de circulaire economie

Het VBO werkt al jarenlang rond grondstoffenefficiëntie, verpakkingen, productnormen, chemische producten, nieuwe businessmodellen, levensduur van producten enz. Sinds het VBO in februari 2020 zijn nieuwe missie ‘creating value for society’ voorstelde, wil het meer dan ooit de daad bij het woord voegen en de ontwikkeling van alle initiatieven inzake circulaire economie ondersteunen.

Het is aan de Belgische overheid om maximaal in te zetten op een ondersteunend Europees beleidskader om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. Ter herinnering, in maart 2020 stelde de Europese Commissie het nieuw Europees actieplan circulaire economie (nCEAP) voor, dat een essentieel onderdeel vormt van de Europese Green Deal. Die Green Deal heeft als ambitie om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken.

De Europese Green Deal is dan wel een essentiële hefboom, maar Europa is slechts één van de politieke niveaus die de transitie kan ondersteunen. Er lopen heel wat initiatieven inzake circulariteit op federaal, regionaal en lokaal niveau. Het is dus aan alle bevoegdheidsniveaus om nog beter samen te werken en in dialoog te gaan met de privésector om die initiatieven alle kans op slagen te geven.

De overgang van een lineaire naar een circulaire economie is een cruciale schakel in de omschakeling richting duurzame economie.


(bron en foto: VBO)

Klik hier om de ‘Visie Circulaire Economie 2030’ te downloaden