Weerbare gewassen voor duurzame landbouw in extremere klimaten

CROP-XR is een nieuw, virtueel instituut gericht op de ontwikkeling van landbouwgewassen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering en minder afhankelijk zijn van pesticiden.

Trefwoorden: #klimaat, #landbouw

Lees verder

Nieuws

( Foto: Universiteit Utrecht )

ENGINEERINGNET.BE - Vooraanstaande onderzoeksgroepen gaan samen met wereldwijd leidende Nederlandse plantenveredelingsbedrijven een revolutionaire methode ontwikkelen om gewassen sneller extra weerbaar te maken.

Door moderne plantenbiologie op een innovatieve manier te integreren met AI en werkingsmodellen, leren ze begrijpen en voorspellen hoe planten dankzij een complex samenspel van erfelijke factoren stresscondities beter kunnen weerstaan.

Die kennis wordt gebruikt om van een aantal modelgewassen sterkere, weerbaarder variëteiten te ontwikkelen, die duurzaam zijn te telen.

Met bestaande methoden zou deze ontwikkeling erg lastig zijn en veel langer duren. De nieuwe methode kan worden toegepast bij nieuwe veredelingsmethoden en bij klassieke vormen van plantenveredeling.

CROP-XR gaat bevorderen dat de nieuwe methode breed wordt toegepast in veel gewassen. Hoe sneller veredelingsbedrijven zaden, bollen, knollen en andere uitgangsmaterialen voor weerbare gewassen op de wereldmarkt brengen, hoe eerder en hoe meer boeren er baat bij hebben.

Om toepassing te stimuleren wordt CROP-XR beheerder en aanjager van een efficiënt Nederlands ‘innovatie-ecosysteem’ waarin ook onderwijs en overheid meespelen. Het instituut investeert in landelijk gedeelde data-infrastructuur en gaat onderwijsinstellingen helpen professionals van de toekomst op te leiden.

Ook gaat CROP-XR zich richten op samenwerking en dialoog met andere partijen die belang hebben bij weerbare gewassen, zoals boeren, consumenten en milieu- en ontwikkelingsorganisaties in binnen- en buitenland.

Initiatiefnemers zijn Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en Research, Universiteit van Amsterdam, TU Delft en Plantum, de koepel van circa 250 in Nederland gevestigde producenten van plantaardige uitgangsmaterialen. Samen zijn die producenten wereldwijd marktleider in de export van uitgangsmaterialen zoals groentezaden, pootaardappelen en bloembollen.

Tientallen publieke en private spelers, zoals bedrijven die investeren in (door)ontwikkeling en productie van specifieke weerbare gewassen, nemen deel aan onderdelen van CROP-XR. Budget: 42 miljoen euro voor 10 jaar vanuit het Nederlandse Nationaal Groeifonds.