EU-subsidie voor productie en bioraffinage van microalgen

MKB-bedrijven kunnen hun innovatieve technologieën bij proeffabriek AlgaePARC verder ontwikkelen en gebruikmaken van de expertise van Wageningen University & Research.

Trefwoorden: #algen, #bio, #raffinage, #research, #Wageningen

Lees verder

research

( Foto: Wageningen University & Research )

ENGINEERINGNET.BE - Microalgen worden door de EU erkend als een belangrijke factor in de overgang naar een groene en circulaire economie.

AlgaePARC heeft onlangs een subsidie ontvangen vanuit REACT-EU, waarmee MKB-bedrijven hun innovatieve technologieën op locatie verder kunnen ontwikkelen en gebruik kunnen maken van de beschikbare expertise binnen WUR.

Al sinds 2016 biedt AlgaePARC ondersteuning aan MKB-ers en start-ups door hen gebruik te laten maken van een deel van de faciliteiten. Twee bedrijven zijn opgericht op basis van onderzoek dat bij AlgaePARC is gedaan, te weten FUMI en Algreen. Momenteel maken drie MKB-bedrijven gebruik van de faciliteiten in het AlgaePARC.

Petra Roubos, Manager Shared Research Facilities van WUR: ‘Om aan de groeiende vraag vanuit MKB en start-ups te voldoen, zijn nieuwe investeringen nodig en dient de capaciteit van AlgaePARC faciliteiten te worden vergroot’.

Roubos benadrukt dat met deze investeringen meer bedrijven nieuwe technologieën op het gebied van microalgenproductie en bioraffinage kunnen testen en ontwikkelen, en daarmee innovaties kunnen versnellen.

‘Hoge investeringen in de ontwikkelingsfase brengen grote risico's met zich mee en zijn voor een individueel bedrijf moeilijk te financieren. Het is fijn als zij hierbij ondersteuning krijgen’.

Met de verkregen subsidie vanuit REACT-EU zal AlgaePARC samen met bedrijven business cases ontwikkelen voor nieuwe technologieën en producten om investeerders aan te trekken en marktoplossingen te realiseren.

Maria Barbosa, professor in de bioprocess engineering bij WUR: ‘In AlgaePARC 2.0 zijn nieuwe screening systemen beschikbaar met een versnelde selectie van algenstammen en een bioraffinage unit, waarmee naast biomassa ook functionele ingrediënten geïsoleerd kunnen worden.'

'Ook wordt de productie- en testcapaciteit op laboratorium-, pilot- en demonstratieschaal uitgebreid en kunnen innovatieve sensoren worden ingezet om een betere productkwaliteit te realiseren’.