30 miljoen euro voor digitale en duurzame innovatie

Vlaanderen stelt tussen 2023 en 2027 jaarlijks 5,9 miljoen euro beschikbaar om innovatieve bedrijven en het gewest toekomstbestendig te maken qua duurzaamheid en digitalisering.

Trefwoorden: #innovatie, #subsidie, #VLAIO

Lees verder

Nieuws

( Foto: Copyright: garagestock - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Tussen 2018 en 2021 heeft het Team Bedrijfstrajecten van VLAIO 9.419 bedrijven geadviseerd bij de uitwerking van hun groei- en innovatieplannen. Met 5.707 ondernemers werd een concreet begeleidingstraject aangegaan.

Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen: zo helpen VLAIO bedrijfsadviseurs het businessmodel te versterken, informeren over steunmogelijkheden en gidsen binnen partnerlandschap.

Ook voor gespecialiseerde expertise, zoals intellectueel eigendom, het opstellen van een goede financieringsmix of sectorspecifieke kennis, kunnen ondernemers bij hen terecht.

Ook de komende vijf jaar zal het team via één-op-één begeleiding ambitieuze starters en kmo’s ondersteunen. Nieuw is dat de focus legt op de thema’s duurzaamheid en digitalisering.

Bedrijven hebben veel potentieel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Denk aan circulair en duurzaam ondernemen met respect voor mens en planeet, om zo het verschil te maken.

Ook de digitale transformatie blijft de komende jaren topprioriteit, met creatieve kmo’s die volop de mogelijkheden van AI exploreren en tegelijk geconfronteerd worden met cybercriminaliteit.

"Uit de resultaten van de Voka Digiscan bij ruim 1.000 bedrijven blijkt dat 7 op de 10 kmo’s geen concreet actieplan heeft op vlak van digitalisering en duurzaamheid," aldus Jens De Vos, directeur Projecten Voka en voorzitter Team Bedrijfstrajecten.

Thema’s binnen het Vlaams innovatiebeleid, zoals artificiële intelligentie, cybersecurity, bio-economie, circulaire economie en klimaatneutrale bedrijfsvoering, vragen een aanpak over sectoren en beleidsniveaus heen. Vaak is ook de vorming van nieuwe waardeketens een belangrijke succesfactor.

Team Bedrijfstrajecten zal daarom de komende convenantperiode meer programmatorisch werken om een vlotte samenwerking tussen verschillende partners, bedrijven en overheden te faciliteren.