Efficiënt overschakelen naar ecologisch blusschuim

Fluorverbindingen waren dankzij hun uitstekend blusvermogen decennialang de logische keuze voor blusschuim. Nu de schadelijke impact van deze PFOS- en PFAS-verbindingen meer en meer naar bovenkomt, moet de industrie kijken naar ecologische alternatieven.

Trefwoorden: #blussen, #Kenbri, #PFAS, #PFOS

Lees verder

Partner Info

( Foto: Kenbri )

ENGINEERINGNET.BE - Met Respondol beschikt Kenbri Fire Fighting over zo’n alternatief, dat bovendien een bewezen effectiviteit kan voorleggen. Kenbri bundelt nu zijn expertise met Arcadis om ook de overgang naar het nieuwe blusmiddel snel, efficiënt en veilig te laten verlopen.

Vloeistofbranden laten zich niet zomaar met water blussen maar vragen om blusschuim. En hoewel er reeds sinds 2010 een totaalverbod op PFOS geldt in Europa, worden varianten van deze fluorverbindingen (PFAS) omwille van hun uitstekende blusvermogen nog steeds toegepast in schuimmiddelen. Maar qua impact op mens en milieu, zijn ook deze stoffen een drama.

Daarom trekken heel wat publieke en private organisaties aan de alarmbel, teneinde de overgang naar fluorvrije schuimen, of zogenaamde F3 schuimen, te versnellen. Als fabrikant heeft het Engelse Angus Fire met Respondol in elk geval zijn huiswerk klaar. Het is een fluorvrij brandschuim dat bij benadering even performant is als de vroegere fluorschuimen. Bovendien heeft het zijn effectiviteit ook al in de praktijk bewezen, en wordt het geflankeerd door de nodige internationale technische standaarden en normen.

Goede voorbereiding cruciaal
Kenbri Fire Fighting beschikt met Respondol in het gamma dus over het juiste middel om de overstap te maken. Ook de bedrijven zijn zich meer en meer bewust dat het gebruik van blusschuim dat PFAS bevat, een te hoge rekening met zich meebrengt voor mens en milieu. Wat houdt de markt dan nog tegen?

© Adobe Stockfoto

Een overgang naar een fluorvrij F3 schuim vereist een goede voorbereiding: bedrijven zullen de brandrisicoanalyses opnieuw moeten maken. Is het nieuwe schuim geschikt voor alle brandscenario’s? Wat is de investeringsimpact? Zijn er aanpassingen nodig bij bestaande blussystemen om een optimale vermenging van het blusmiddel met het bluswater te krijgen? Als het licht na al deze vragen op groen staat, moeten de bestaande systemen heel grondig gereinigd worden, zodat er geen contaminatie mogelijk is.

Meten is weten
Kenbri Fire Fighting en Arcadis bundelen nu hun expertise om die overgang voor bedrijven zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en blusschuiminstallaties te verduurzamen. Want er komt nogal wat bij kijken. Het oude fluorhoudende blusschuim moet afgetapt, opgevangen en getransporteerd worden naar een erkend verwerker, zodat de PFAS-verbindingen ook verderop in de keten niet in het milieu terechtkomen.

Alvorens het nieuwe schuim erin kan, moeten de laatste restanten PFAS-schuim (tot op ppb niveau!) uit de installatie gehaald worden. Deze reiniging gebeurt in meerdere stappen, die allemaal geattesteerd moet worden met labotesten. Ook deze stromen vragen uiteraard om een adequate en integere verwerking.

Van A tot Z ontzorgd
De aanpak van A tot Z van Kenbri en Arcadis, van de studie tot eventuele aanpassingen aan de installatie tot en met de schuimwissel, hebben al heel wat bedrijven overtuigd. Ze kunnen immers op beide oren slapen dat alles volgens een bewezen methodiek en met kennis van zaken wordt opgevat, opgevolgd en afgehandeld volgens de regels van de kunst. Samen staan ze in voor uitzonderlijke en duurzame resultaten.

www.kenbri.be