Belgian Hydrogen Council officieel gelanceerd

WaterstofNet en Cluster Tweed lanceerden de Belgian Hydrogen Council (BHC), die de positie van België in Europa en op het wereldtoneel als pioniersregio voor schone waterstof moet consolideren en versterken.

Trefwoorden: #beleid, #cluster, #industrie, #strategie, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: WaterstofNet )

ENGINEERINGNET.BE - Zowel WaterstofNet als Tweed coördineren al enkele jaren hun regionale waterstofclusters en richten nu samen een nationale waterstofraad op, die de verschillende politieke niveaus in ons land wil overstijgen.

De BHC zal belangrijke taken op zich nemen zoals de promotie van de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland en het adviseren van beleidsmakers bij de uitrol van hun regionale en federale waterstofstrategieën.

De Belgische leden van de Waterstof Industrie Cluster en de leden van de H2Hub Wallonië zijn lid van de Belgian Hydrogen Council. De Raad verenigt de bestaande industriële waterstofecosystemen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, die de volledige Belgische waterstofsector weerspiegelen. Het zijn deze bedrijven die de drijvende kracht van de Raad zullen zijn.

De Belgische waterstofindustrie vraagt al lange tijd om de oprichting van een nationaal forum waar bedrijven aan het roer staan en tastbare resultaten het hoofddoel zijn. Met deze Belgian Hydrogen Council volgt België het voorbeeld van andere landen zoals Duitsland en Frankrijk.

Er zijn reeds verschillende thematische werkgroepen of "Tasks" opgericht. Deze zullen het kloppend hart van de Raad worden. Ze richten zich op:

  • het adviseren van de verschillende Belgische autoriteiten over belangrijke waterstofkwesties, zoals bvb het ontwikkelen van voorstellen over onderwerpen als waterstofcertificering
  • de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in België
  • de profilering van onze bedrijven in binnen- en buitenland
  • opleiding en onderwijs rond waterstof

Afhankelijk van de behoeften van onze bedrijven kunnen nieuwe taken worden gecreëerd. Relevante sectorfederaties zoals essenscia, Agoria en FEBEG worden uitgenodigd om bij te dragen aan de Tasks.

Het bestuur van de Belgian Hydrogen Council wordt gevormd door acht bedrijven die de waterstofwaardeketen bestrijken. Deze bedrijven werden gekozen onder en door alle clusterleden en zullen de Raad de komende twee jaar vertegenwoordigen: ENGIE (productie), John Cockerill (technologie), Fluxys (infrastructuur), Port of Antwerp-Bruges (havens & import), ArcelorMittal (industrie), INEOS (industrie) Virya Energy (mobiliteit) en Sirris (onderzoek).