Hasseltse eenheidscampus gaat voor duurzame energieneutraliteit

Van +50% hernieuwbare energie in 2031 naar energieneutraliteit in 2050. Dat is de ambitie van het Jessa ziekenhuis op haar toekomstige eenheidscampus. Voor de inrichting van de energievoorziening werd een beroep gedaan op EnergyVille/VITO.

Trefwoorden: #duurzaamheid, #energie, #transitie, #ziekenhuis

Lees verder

Nieuws

( Foto: EnergyVille )

ENGINEERINGNET.BE - De Salvator Plus-site wordt één van de belangrijkste bouwwerven in Hasselt de komende jaren. Daar komt de gecentraliseerde campus van het Jessa Ziekenhuis.

Op die campus, die Ons Zorgpark zal gaan heten, zullen drie bestaande ziekenhuizen en een logistieke campus die nu verspreid liggen over Hasselt en Herk-de-Stad, bijeen worden gebracht, goed voor een totale capaciteit van negenhonderd bedden.

In 2024 wordt gestart met de sloop van de bestaande gebouwen op de site. In 2025 zou dan de eerste schop de grond in moeten gaan voor de nieuwbouw. De opening (en de grote verhuisoperatie) is voorzien voor 2031.

Hun energetische voornemens passen in de duurzaamheidstransitie van de ziekenhuisgroep. Een transitie die, op het vlak van energie maar bijvoorbeeld ook op dat van waterbeheer, lastiger is dan ze misschien op het eerste gezicht lijkt.

Ziekenhuizen verslinden veel energie. Hhet grootste huidige ziekenhuis uit de Jessa-groep bijvoorbeeld is goed voor een tiende van het totale stroomverbruik van Hasselt.

Ons Zorgpark zal al die vereiste energie onder meer halen uit zonnepanelen die zullen worden geplaatst op de daken maar vooral aan de gevels van de gebouwen. Maar de kern van de energievoorziening wordt een innovatief geothermisch net, dat zowel zal worden gebruikt voor de productie van warmte als van koude.

Dit warmte- en koudenetwerk, dat zal putten uit de ondiepe ondergrond maar deze ook zal gebruiken als opslag, vormt de ideale energiebron. Tot die slotsom kwamen energie-experts van EnergyVille/VITO in een energiestudie die ze uitvoerden op vraag van Jessa Ziekenhuis.

Een bijzondere innovatie die voorgesteld werd in het geadviseerde thermisch net, is een doorgedreven energie-uitwisseling. Daardoor kan bijvoorbeeld de warmte die vrijkomt bij de permanente koeling van de operatiekwartieren, elders worden benut.

En als het net die gerecupereerde warmte niet meteen kwijt kan, kan ze ook worden opgeslagen in de ondergrond, in de vorm van warm water dat wordt geïnjecteerd in de zandbodem.