Nieuwe KUL spin-off bewaart erfgoedcollecties

De nieuwe spin-off CHARP wil musea en erfgoedconservatoren ontzorgen met innovatieve monitoringsoftware en sensoren, ontwikkeld aan de afdeling Bouwfysica en Duurzaam Bouwen. Het jonge bedrijf kreeg daarvoor 610.000 euro startkapitaal bij elkaar.

Trefwoorden: #erfgoed, #klimaat, #KU Leuven, #monitoring, #sensor

Lees verder

Techniek

( Foto: CHARP )

ENGINEERINGNET.BE - De meeste musea, archieven, erfgoedbibliotheken en zelfs tal van privéverzamelaars houden heel precies het klimaat in de gaten waarin ze hun collectie bewaren. Te veel of te weinig licht, een te hoge of te lage luchtvochtigheid: het zijn belangrijke factoren die kunst en erfgoed kunnen beschadigen.

Dat klimaat monitoren gebeurt vaak nog op een omslachtige en tijdrovende manier. Met op zichzelf staande sensoren bijvoorbeeld, die niet verbonden zijn met een systeem en apart uitgelezen moeten worden wat leidt tot complexe en moeilijk interpreteerbare tabellen.

CHARP ontwikkelde hiervoor een innovatieve oplossing. Het bedrijf brengt een gebruiksvriendelijk monitoringpakket op de markt met sensoren die hun meetgegevens draadloos en in real time doorsturen naar een online platform.

Dat laat musea en andere verzamelaars toe om zelf efficiënt het bewaarklimaat van hun collectie op te volgen. De software biedt ook de mogelijkheid om grenswaarden in te stellen. Worden die overschreden, dan ontvangen de juiste personen een alarmmelding.

De monitoringtool en bijhorende software werden ontwikkeld door ingenieur Geert Bauwens en computerwetenschapper Maarten Rimaux van KU Leuven. De expertise die Bauwens als onderzoeker in het lab van professor Staf Roels opdeed (hij doctoreerde in het warmteverlies van gebouwen) maakt een belangrijk deel uit van de software. Die laat musea, vaak gehuisvest in oude gebouwen, immers ook toe hun erfgoed beter te bewaren aan een lagere energiekost.