"Innovaties vlotter doen doorstromen naar de markt"

Afgelopen voorjaar volgde Grisja Lobbestael Dirk Torfs op aan het hoofd van Flanders Make. Eerder bekleedde hij diverse verantwoordelijke posities in engineering en sales en als CEO in de metaalverwerkende, elektronische en kunststofindustrie.

Trefwoorden: #Flanders Make, #innovatie, #maakindustrie

Lees verder

Engineering

( Foto: Flanders Make )

ENGINEERINGNET.BE - "Dit zijn stuk voor stuk Vlaamse bedrijven met een sterke internationale aanwezigheid en relevantie”, stelt Lobbestael. “Ik begon mijn loopbaan vanuit een technische achtergrond, maar kreeg snel oog voor de commerciële aspecten van het bedrijfsleven.”

Verdieping
Lobbestael beschouwt zijn overstap vanuit de pure bedrijfswereld naar het onderzoekscentrum niet als een horizontale stap in zijn loopbaan, maar als een verdere verdieping ervan. “Ingaan op die keuzemogelijkheid was het resultaat van een aantal jaren reflecterend denken. Mijn ervaring kunnen inzetten in een bredere industrie en tegelijk de maatschappelijke relevantie van mijn werk verhogen, stonden hierbij voorop. De overstap naar Flanders Make was het laatste puzzelstuk om op een stevige basis mee te werken aan de verdere innovatie van onze ondernemingen.

Vlaanderen is klein in oppervlakte, maar er zit enorm veel kennis, zowel bij de universiteiten en kenniscentra als bij de bedrijven. Daarmee kan veel meer worden gedaan dan nu het geval is. Ik had al herhaaldelijk gemerkt dat nieuwe ontwikkelingen slechts moeizaam hun weg naar de markt vinden. De competenties van onze bedrijven verhogen en ze sterker maken om een betere en duurzamere maatschappij te ontwikkelen is mijn uitgangspunt. Met een verbindende rol om de samenwerking tussen de ondernemingen en de onderzoekscentra nog verder te ontwikkelen.”

Visie op langere termijn
Als voorbeeld haalt hij de spin-off Atsea Technologies aan, waarvan Sioen één van de stichtende partners is. “Dit bewijst dat een innovatief bedrijf uit een traditionele sector, zoals textiel, een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van nieuwe sectoren, zoals aquacultuur. In dit geval ging het om de ontwikkeling van een cultivatiesubstraat voor zeealgen en een machine om deze zeewieren te oogsten.

De spin-off is intussen verkocht, maar Sioen werkt verder aan bio-afbreekbare vezels voor toepassingen in de voedingsindustrie. Zulke projecten vergen visies op middellange en lange termijn, met horizonten van gemakkelijk vijftien jaar en veel interactie tussen commerciële en technische mensen. De klanten van Flanders Make zijn industriële bedrijven, maar bij de interacties moeten we ook de andere stake-holders betrekken.”

Toekomstplannen
Flanders Make is gegroeid vanuit twee kleinschaligere initiatieven, Flanders’ Drive en Flanders Mechatronics Technology Centrum. “Bij mijn aantreden trof ik er een zeer professioneel draaiende organisatie aan, 850 mensen sterk. Er is hard gewerkt om die schaalgrootte te bereiken. Met slechts enkele maanden op mijn teller behoed ik me voor grote uitspraken. Belangrijk is om onze industriële relevantie naar schaalgrootte en relevantie verder te verhogen. Hierbij zetten we nog verder in op onze zichtbaarheid en laagdrempeligheid opdat nog meer stakeholders kunnen zien wat Flanders Make voor de industrie in het algemeen, maar ook voor hen kan betekenen.”

In november neemt Flanders Make op de Howest campus in Kortrijk een nieuwbouw voor toptechnologisch onderzoek in gebruik. “Ondernemingen zullen er ontdekken hoe ze op een laagdrempelige manier optimaal kunnen investeren in hun eigen toekomstige productieomgeving. Industriële bedrijven uit alle sectoren kunnen er inspiratie opdoen voor de noodzakelijke digitalisering van hun productieprocessen. Bedrijven die productiesystemen, machines, subsystemen of processoftware ontwikkelen, krijgen in dit co-creatiecentrum de kans om in reële omstandigheden hun nieuwste productietechnologieën en -processen te testen.”

Technical readyness level
In Vlaanderen werken heel wat agentschappen en organisaties aan de uitbouw en financiering van een innovatief, competitief en duurzaam bedrijfsleven. Lobbestael vreest niet voor concurrentie. “De doelstelling moet zijn om een sterke complementariteit te bieden. Van universitair onderzoek, over de ontwikkeling van nieuwe en geavanceerde technologieën, tot de implementatie van deze nieuwe of volwassen technologieën. Als een estafetteploeg loopt ieder een deel van het traject met als doel de succesvolle implementatie van de innovatie in ons bedrijfsleven.”

Bio Grisja Lobbestael (52)

  • Latijn-Wetenschappen, Klein Seminarie Roeselare
  • Industrieel ingenieur elektromechanica, Hogent
  • Master science engineering product design, Hogeschool Utrecht
  • Advanced management programma, Vlerick Business School
  • Innovation and Entrepreneurship, Vlerick Business School
  • Technical manager, Packo Inox, 1995-2000
  • Sales manager, Barco, 2000-2005
  • General manager, Sioen, 2005-2023
  • Directeur, Vlaamse maritieme clusters, 2014-2020
  • CEO, Flanders Make, 2023 - ...