Eerste stap bouw groene waterstoffabriek in Haven Rotterdam

Eneco heeft de vergunningsaanvraag ingediend voor de realisatie van een fabriek voor de productie van groene waterstof in de Europoort in het Nederlandse Rotterdam, met een capaciteit van 80 kiloton waterstof.

Trefwoorden: #elektrolyzer, #Eneco, #productie, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Eneco )

ENGINEERINGNET.BE - Zo wil het bedrijf, dat hiertoe in een joint venture samenwerkt met moederbedrijf Mitsubishi, industriële klanten helpen hun processen en producten te verduurzamen. Groene waterstof wordt namelijk geproduceerd met duurzame stroom.

“De productie van groene waterstof is essentieel voor een succesvolle energietransitie”, zegt As Tempelman, CEO van Eneco. “Als directe elektrificatie niet mogelijk blijkt, is groene waterstof als grondstof of brandstof een goed duurzaam alternatief. Investeren in groene waterstof is een belangrijk onderdeel van onze strategie en we zetten nu concrete stappen.”

Een waterstoffabriek of electrolyzer gebruikt elektriciteit om water te splitsen in waterstof en zuurstof. De nieuwe electrolyzer zal hiervoor groene stroom gebruiken uit zonne- en windparken.

Die schoon geproduceerde waterstof gaat als eerste naar de industrie, die op dit moment nog fossiel aardgas gebruikt om waterstof te maken. Ook kan waterstof op den duur aardgas vervangen als brandstof in de industrie en elektriciteitssector, en een rol spelen in flexibele elektriciteitsproductie.

De nieuwe waterstoffabriek wordt ontwikkeld naast de elektriciteitscentrale van Enecogen in de Europoort. Met die centrale kan bepaalde infrastructuur gedeeld worden, wat tot voordelen leidt.

De waterstoffabriek krijgt uiteindelijk een vermogen van 800 Megawatt. Daarmee wordt jaarlijks tot 80 kiloton waterstof geproduceerd, afhankelijk van de hoeveelheid groene stroom die beschikbaar is en de vraag naar groene waterstof uit de industrie.

De verduurzaming van industriële klanten past binnen het One Planet Plan van Eneco. Daarin wil het bedrijf in 2035, samen met al haar klanten, klimaatneutraal zijn.

Daarnaast zijn er Nederlandse en Europese doelen voor de productie van groene waterstof. Zo wil Nederland in 2030 voor 4 Gigawatt aan productiecapaciteit voor groene waterstof hebben gerealiseerd.

Door de vergunningsaanvraag nu te doen, verwacht Eneco in de komende jaren toe te kunnen werken naar de bouw van de nieuwe waterstoffabriek. Die moet vanaf 2026 starten. De ingebruikname staat momenteel gepland voor 2029.