Overeenkomst over transport en opslag van CO2 in Noorwegen

De federale regering van België, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en de Noorse regering hebben onlangs een overeenkomst ondertekend voor vervoer van CO2 naar Noorwegen, om daar ondergronds op te slaan.

Trefwoorden: #Carbon Capture and Storage, #CO2, #Noorwegen, #opslag

Lees verder

Nieuws

( Foto: modesto3 - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Dit past in de plannen om via Carbon Capture and Storage (CCS) de Belgische uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en op te slaan in lege Noorse olie- en gasvelden en zoute watervoerende lagen.

CCS is gericht op het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 afkomstig van industrie en energiecentrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen.

Het proces begint met het afvangen van de CO2-uitstoot, waarna dit op een veilige manier wordt getransporteerd naar geschikte opslagplaatsen, zoals lege olie- en gasvelden.

Daar wordt CO2 permanent opgeslagen. CO2 kan ook worden opgeslagen in poreuze watervoerende lagen, diep onder de aardoppervlakte. De bovenliggende zout- of kleilagen verhinderen in dat geval dat CO2 kan ontsnappen.

Als broeikasgasemissies niet zijn te vermijden, kan er met deze technologie voor gezorgd worden dat de CO2-uitstoot van grote industriële bronnen niet in de atmosfeer terecht komt en dus niet bijdraagt aan het broeikaseffect.

Op die manier kan CCS helpen om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken, en een belangrijke rol spelen in het behalen van klimaatneutraliteit en het verminderen van de opwarming van de aarde.

De kiem van het akkoord met Noorwegen is vorig jaar gelegd tijdens een bezoek van de Noorse premier aan ArcelorMittal in de marge van de Noordzeetop in Oostende.

De voorbije twee jaar zijn ook een aantal overeenkomsten gesloten met Nederland en Denemarken. Nu is er opnieuw een belangrijke stap gezet met Noorwegen om opgevangen CO2 op te slaan in hun lege olie- en gasvelden.

Het grensoverschrijdende transport van CO2 wordt in overeenstemming met het London Protocol gefaciliteerd via een Memorandum of Understanding.

Deze bilaterale akkoorden zetten de voorwaarden uiteen waaraan moet worden voldaan om dit transport toe te staan. Ze benoemen ook de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het afleveren van vergunningen voor het transport.