Containeroverslag Port of Antwerp-Bruges trekt opnieuw aan

De totale goederenoverslag bedraagt in het eerste kwartaal van dit jaar 70,4 miljoen ton, een stijging van 2,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en dat in een nog steeds complexe geopolitieke en macro-economische context.

Trefwoorden: #haven, #logistiek, #Port of Antwerp-Bruges

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Antwerp-Bruges )

ENGINEERINGNET.BE - Nadat in 2023 economische onzekerheid en inflatie zorgden voor een wereldwijde vertraging in de vraag naar containervervoer, trok vanaf februari de containeroverslag opnieuw aan, met in maart zelfs de beste maandoverslag sinds maart 2021.

Dit resulteert in een stijging van de totale containeroverslag met 8,6% in ton en 6% in TEU (3.287.000 TEU), in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023. ​ In 2023 nam het marktaandeel van Port of Antwerp-Bruges in de containerbehandeling in de Hamburg - Le Havre Range met 0,3%-punt toe tot 29,9%.

Ook de overslagvolumes van conventioneel stukgoed vertonen opnieuw een opwaartse trend. Hoewel de overslag in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar daalt met 7,8%, is er ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023 sprake van een stijging met 6,9%. 

​De overslag van ijzer en staal blijft status quo waarbij de aanvoer groeit (+1,4%) terwijl de afvoer daalt (-3,8%). Bij de meeste andere goederen is er een daling in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023.

De roll-on/roll-off trafieken dalen in het eerste kwartaal van 2024 met 6,9%. De aanhoudende congestie op de RoRo terminals vertaalt zich in een daling van de overslag van alle vervoermateriaal (-8,7 %). Hierin speelt vooral de lagere overslag van tweedehandsauto’s (-52,5%) een rol, net als die van high & heavy (-25%), vrachtwagens (-23,9%) en nieuwe auto’s (-5,5%).

De overslag van niet-begeleide vracht (exclusief containers) vervoerd op RoRo schepen stijgt met 1,7%. De daling in de overslag van en naar het Verenigd Koninkrijk (-4,4%) wordt gecompenseerd door een stijging in de overslag van en naar Spanje en Portugal (+31,5%), Ierland (+6,4%) en Scandinavië (+13,5%).

Terwijl de afvoer van droge bulk toeneemt met 9,7%, valt de aanvoer terug met 24,4%, wat zich vertaalt in een daling van het droge bulksegment met 12,1%. Nu de energiecrisis minder acuut is, is de vraag naar steenkool opnieuw sterk gedaald (-68,6%).

De overslag van meststoffen, de grootste productcategorie binnen droge bulk, trekt sinds het laatste kwartaal van 2023 opnieuw aan (+33,9%), vooral bij de aanvoer. Ook de overslag van non-ferro ertsen (+47,3%), ​ en schroot (+5,7%) groeit.

Een lagere vraag vanuit de bouwsector weegt op de overslag van zand en grind (-12,5%) en granen worden opnieuw meer in containers vervoerd (-43,7%).

De overslag van vloeibare bulk houdt relatief goed stand met een lichte daling van 0,9%, waarbij de afvoer toeneemt met 4,2%, maar de aanvoer daalt met 4,1%. Groei is er voor de overslag van stookolie (+25,2%), benzine (+12,1%) en LNG (+10%).

En hoewel de competitiviteit van de Europese chemische industrie onder druk blijft staan omwille van de hoge kosten voor energie, grondstoffen en arbeid, neemt de overslag van chemicaliën en nafta door een herstellende vraag toe met respectievelijk 5,2% en 12%.

De overslag van diesel vertoont een daling (-40%), evenals die van LPG (-11,5%) en vloeibare brandstoffen (-11,4%).