“Eigen expertise verzilveren”

Het voedingsbedrijf Alpro introduceerde in juni 2023 de Technical Academy. Het blijkt een baanbrekende stap in het ontwikkelen van technisch talent en het versterken van de banden met de lokale scholen.

Trefwoorden: #academy, #Alpro, #opleiding, #technisch

Lees verder

Vacatech

( Foto: © Alpro )

ENGINEERINGNET.BE - De eerste vruchten zijn zichtbaar en beloven een duurzame impact op zowel de eigen werkomgeving als die van de bredere sector.

Net als bij andere producenten uit de maakindustrie, woedde ook bij Alpro de war for talent. Maar het bedrijf maakte een interne switch. “Het gaat om meer dan het opvullen van technische vacatures. Met de Alpro Technical Academy koesteren we enerzijds de talenten die we al in huis hebben. Anderzijds geven we hen de kans om die hier verder te ontwikkelen. We slagen er op deze manier in om operatoren om te vormen tot bekwame technische experts”, duidt Recruitment manager Anitia Casier.

“Het was verrassend om vast te stellen dat we zelf al veel technisch potentieel in huis hadden. Het lijkt nu veel makkelijker om onze mensen ter plaatse te gaan ‘upskillen’ dan hiervoor externen aan te trekken. Onze mensen kennen het bedrijf al, maar sommigen kregen vroeger geen kans om een technische opleiding te volgen, om diverse redenen. In onze academie krijgen onze eigen operatoren die nu wel.

Daarnaast trekken we nieuw talent aan via samenwerkingen met lokale technische scholen. Veel jongeren zien nog te weinig het potentieel aan technieken en mogelijkheden van bedrijven zoals Alpro. Met de Academy willen we ook toekomstige ‘Food Heroes’ inspireren en voorbereiden op een technische carrière binnen een voedingsbedrijf. Zo bouwen we een brug tussen het onderwijs en de voedingsindustrie.”

“Het was verrassend om vast te stellen dat we zelf al veel technisch potentieel in huis hadden”
Anitia Casier, Recruitment manager Alpro

Technical operators 
De functie van operator wordt alsmaar technischer in de toekomst. Productielijnen en -processen innoveren. Vergden deze vroeger meer manuele handelingen, dan vragen machines vandaag meer instellingen en worden ze zelfs omgebouwd. Zo ook het machinepark van het bedrijf in Wevelgem.  
“De eigen operatoren in die zin upskillen creëert toekomstbestendige loopbanen. Omscholen is een continu proces om gelijke tred te houden met innovaties in het machinepark. We creëerden hiervoor de kapstokfunctie van technical operator.

Die is dankzij de opleidingen in staat om kleine taken van technici over te nemen, zelf de machines te onderhouden en storingen op te lossen. Technici zijn immers al overbevraagd in ons grote machinepark met heel veel productielijnen. Door meer verantwoordelijkheid bij de technische operatoren te leggen, kunnen technici zich meer toeleggen op de grote onderhoudsprojecten. Dezelfde beweging maken we ook voor magazijniers, teamleiders.”

Leerkoffers 
In de Alpro Technical Academy worden echter niet alleen technische operatoren en magazijniers opgeleid. “Voor onze operatoren, technici en stafmedewerkers zijn er specialisatie-opleidingen in twee learning lofts. Zowel onze eigen specialisten in een bepaald vakgebied, als sterilisatoren, fruitdosering en zo meer, als externe partijen als BA4- en BA5-opleidingen elektriciteit, kunnen hier terecht.” 

Hiervoor liet Alpro in samenwerking met TEO (teaching Each Other) leerkoffers ontwikkelen. “Om na te gaan welk technisch talent of potentieel onze mensen hebben, of hoe handig ze zijn, starten we met een paar kleine praktische proeven. Op basis daarvan volgen ze een individueel traject in een zevental modules met de leerkoffers.

We hebben een mechanische, elektrische en pneumatische koffer waarmee ze oefeningen en opdrachten uitvoeren. Die zijn gekoppeld aan een online cursus. Elke module bevat telkens een  theoretisch gedeelte, online in te vullen, gevolgd door een stuk praktijk. Van elke uitgevoerde praktische oefening, maakt de deelnemer een foto en laadt deze op. De supervisor beoordeelt deze nog, maar de computer quoteert het resultaat onmiddellijk.”

Zelfde systematiek, andere inhoud 
Voor elke koffer geldt dezelfde systematiek, alleen de inhoud verschilt. De mechanische koffer bevat soorten bouten, moeren en rondsels, en gereedschap zoals een schuifmaat, sleutels, momentsleutel, schroevendraaier en tangen. De praktijkoefening resulteert in een tafeltje. In de elektrische koffer komen eerst de basisbegrippen van elektriciteit zoals spanning, stroom, weerstand, en parallelle en seriële schakelingen aan bod.

Daarna volgen de elektrische componenten zoals relais, contactoren, schakelmateriaal en verschillende soorten sensoren (fotocel/ proximity switches). De koffer is aangesloten op een laptop waarop het resultaat van de schakelingen meteen zichtbaar is. De pneumatische koffer tot slot toont eerst de verschillende grootheden, druk en oppervlakte van de natuurkundewetten. Aan de hand van het beschikbare pneumatische materiaal volgt een praktische. Elke opleiding eindigt met een examen.

Learning skids 
De Academy werkt ook samen met technische scholen. “Studenten werken hier aan bachelorproeven en ontwikkelen learning skids, een simulatie van tal van technologieën die in onze productie voorkomen. De studenten creëren hiervoor ook een e-learningpakket over de functies van de verschillende componenten, hoe ze in te stellen of programmeren. Technici kunnen zich gedurende een bepaalde periode inschrijven voor deze skid en e-learning. Ook dit jaar bouwen twee studenten van Vives hogeschool een skid, dit keer over ASI-bus, Profinet, IO link, en de verschillende soorten kleppen.”

Enthousiasme in eigen rangen 
De Technical Academy wierp in korte tijd al vruchten af. Niet alleen werden al acht technische operatoren, negen technische magazijniers en negen teamleiders opgeleid, maar heeft dit ook bijgedragen aan de omschakeling naar een meer technisch geschoolde werkvloer. “We merken heel veel enthousiasme bij de eigen medewerkers voor de opleidingen, om technisch vooruit te gaan en om bij verdere automatisatie mee te groeien.”

De fabriek in Wevelgem telt 850 medewerkers. “Het loont zeker en vast om te investeren in eigen personeel. We kunnen sneller innoveren en groeien omdat we niet langer afhangen van externe profielen. Denk maar aan het samenwerken met cobots en AGV’s waarmee de palletisering is geautomatiseerd. We verwelkomen nog steeds graag nieuw technisch talent, maar nemen geen afwachtende houding aan door ons toe te spitsen op eigen rekrutering.”

Pionier blended learning 
Alpro werkt graag op dit elan verder, en blijft zich inzetten voor duurzame loopbanen en levenslang leren. “In 2024 onderzoeken we verder de mogelijkheden van duaal leren en het ontwikkelen van demo-opstellingen in samenwerking met scholen. Ook binnen de groep Danone zijn we pionier inzake blended learning, de combinatie van e-learning en learning skids.

Vanuit andere productiesites wereldwijd komen ze kijken naar wat we hier in Wevelgem hebben opgestart. Alpro is de eerste en enige binnen de groep met zo’n Technical Academy.” Vorig jaar won Alpro ook de Best practice award van Fevia binnen de pijler Futureproof loopbanen.