• 08/10/2012

Publiek-private samenwerking voor nieuwe verlichtingsconcepten

Het Nederlandse TNO brengt industriële partners en kennisinstellingen op het gebied van HighTech Lighting bij elkaar in drie Shared Research Programma's.

Trefwoorden: #samenwerking, #TNO, #verlichting

Lees verder

Nieuws

( Foto: Planled )

ENGINEERINGNET -- Met deze 3 Shared Research Programma's, onder de naam “Snellius Innovation Partnership for Lighting”, wordt samengewerkt aan de kansen die de mogelijkheden van een individueel bedrijf te boven gaan.

De opkomst van Solid State Lighting en ICT technologie bieden namelijk een keur aan nieuwe mogelijkheden voor de industrie: een groeimarkt voor energiezuinige verlichting die bijdraagt aan de veiligheid en het comfort van mensen.

In januari 2013 start het publiek-private “Snellius Innovation Partnership for Lighting”. Het sluit aan op de Lighting roadmap van de Topsector High-Tech Systems & Materials (HTSM) en bestaat uit drie Shared Research Programma’s. De partners werken er intensief in samen, delen de kosten van het onderzoek, pakken de technische risico’s samen aan en versnellen de marktacceptatie.

'Snellius' richt op de professionele verlichtingsmarkt en zal om te beginnen drie Shared Research Programma’s omvatten:

Human Centric Lighting Solutions richt zich primair op de gebruiker en de toepassing van licht. Dit programma onderzoekt verlichtingsconcepten waarin de gebruiker zijn activiteiten beter, veiliger en comfortabeler kan doen, terwijl de eigenaar tot verbeterde exploitatie komt dankzij o.a. een aanzienlijk lager energie verbruik.

Korte termijn activiteiten omvatten o.a. het voorkomen van verblinding als gevolg van de steeds helder wordende LEDs en het komen tot gevalideerde nieuwe licht concepten concepten op basis waarvan de overheid en private partijen aanbestedingen kunnen baseren.

Smart Lighting Solutions is het technologieprogramma dat door toepassing van ICT en intelligente oplossingen de lichtconcepten uit Human Centric Lighting Solutions mogelijk moet maken. Dit hangt samen met de eisen van een ‘Smart city’ of ’Smart building’ om verlichting een geïntegreerd deel van onze omgeving te maken.

Improvement of SSL System Performance is een technologieprogramma om sneller goed presterende en robuuste LED systemen te kunnen ontwikkelen. Er bestaan bijvoorbeeld nog geen methodieken om versneld de levensduur van SSL systemen te bepalen; een lastig probleem bij systemen die tot wel 20 jaar mee moeten gaan.

De snelle ontwikkeling van LED-componenten (elke 6 maanden nieuwe componenten) verhoudt zich moeilijk tot de beoogde levensduur van de systemen. Simulatiemodellen moeten deze problemen oplossen.


(GL)

ACHTERGROND
'Snellius' is een Publiek-Private-samenwerking waarin bedrijven, gebruikers en kennisinstellingen samenkomen. De koers van het programma wordt door de deelnemende bedrijven bepaald.

Snellius is vernoemd naar de Leidse wetenschapper Willibrord Snel van Royen 'Snellius', die in 1621 de natuurwet formuleerde die aangeeft hoe lichtstralen gebroken worden bij de overgang van bijv. glas naar lucht. Daarmee gaf hij de verlichtingskunde een wetenschappelijk fundament.