• 15/11/2012

Windturbine voor in stad wint Herman Wijffels Innovatieprijs

Dr.ir.arch. Alexander Suma (32) en dr.ir. Rossella Ferraro (30) hebben de eerste prijs gekregen voor hun windturbine voor in de stad.

Trefwoorden: #Herman Wijffels Innovatieprijs, #windenergie, #windmolen

Lees verder

Nieuws

( Foto: TU/e )

ENGINEERINGNET.NL -- Met hun uitvinding kan met weinig wind energie worden opgewekt bovenop hoogbouw en in tweede instantie laagbouw in de bebouwde omgeving.

De prijs, een geldbedrag van €50.000, werd vandaag uitgereikt door Herman Wijffels en Piet Moerland, voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Nederland, in het Evoluon in Eindhoven.

De Herman Wijffels Innovatieprijs wordt uitgereikt aan mensen met ideeën voor kansrijke en duurzame producten, technieken of diensten.

Suma en Ferraro ontwikkelden de technologie voor de windturbine op de TU/e en gaan nu verder als Ibis Power, een spin-off bedrijf van de universiteit.

Alexander Suma, uitvinder van de windturbine: “We zijn zeer verheugd met de prijs. We willen de eerste windturbine binnen enkele maanden realiseren op de TU/e-campus in Eindhoven en deze prijs draagt bij aan de realisatie daarvan. Dit is de eerste stap in het voor de samenleving beschikbaar maken van groene, zelf op te wekken en betaalbare energie. Voor onszelf en alle betrokken die zich hebben ingezet om de windturbine te ontwikkelen is het een opsteker, we zijn er trots op dat de jury ons idee heeft beloond met de eerste prijs.”

De windturbine is door de jury onder voorzitterschap van Piet Moerland geselecteerd uit 577 inzendingen.

De windturbine IRWES (Integrated Roof Wind Energy System) van Suma en Ferraro is een windenergiesysteem dat esthetisch wordt geïntegreerd in het dak van een gebouw.

Het is opgebouwd uit een aantal tunnels die de wind versnellen. Een taps toelopende, windvangende ingang realiseert hoge windvolumes en snelheid richting de windturbine in de top van het dak.

Een relatief grote hoeveelheid energie kan zo worden opgewekt, ook bij lage windsnelheden. Voor het eerst is er nu een rendabel systeem voor de bebouwde omgeving.

Dit is een doorbraak in de overgang naar een groene energievoorziening en het landelijke streven om 14% van de Nederlandse energiebehoefte te vervullen met windenergie en andere duurzame bronnen in 2020.

In het ontwerp van de windturbine is nadrukkelijk rekening gehouden met architectuur: het is een mooie, platte al dan niet verlichte constructie op een gebouw. Het is toepasbaar op elk gebouwtype, maar meerlaagse bouw heeft de voorkeur.

Windsnelheden zijn hoger naargelang de hoogte van het gebouw. Er zijn geen trillingen of geluidsoverlast waarneembaar, het is veilig tijdens storm en behoeft relatief weinig onderhoud. IRWES kan geïnstalleerd worden tijdens het nieuwbouwproces, of op bestaande gebouwen.

Suma: “Gebouweigenaren zijn op zoek naar systemen die hun energierekeningen kunnen verlagen en financiële zekerheid bieden voor de toekomst. Heijmans, VDL, Nelissen BV, Kuijpers Installaties, Hyteps, Honeywell en Philips Lighting ondersteunen de technologie van IRWES en maken de eerste windturbine financieel mogelijk. Binnen enkele maanden zal markttoetreding volgen zodat in eerste instantie alle hoge gebouwen van +15 meter en over enkele jaren iedereen in de samenleving kan beschikken over schone, zelf opgewekte, betaalbare energie.”


(GL)