• 05/12/2012
  • |     BB

43 percent van Vlamingen vindt ecologische voetafdruk 'niet problematisch'

De ecologische voetafdruk van Belgen is de op vijf na grootste afdruk ter wereld. Toch schat bijna 43% van de Vlamingen dit niet als problematisch in, blijkt uit onderzoek van de UGent.

Trefwoorden: #Global Footprint Network, #ugent

Lees verder

Nieuws

( Foto: Plan C )

ENGINEERINGNET.BE - Volgens recente berekeningen van het Global Footprint Network bedraagt de gemiddelde ecologische voetafdruk in België 7,11 globale hectare (gha) per persoon, waarmee ons land een bedenkelijke zesde plaats wereldwijd inneemt.

Tezelfdertijd is de biocapaciteit van België slechts 1,33 gha per persoon. Vergeleken met de wereldgemiddelde biocapaciteit van 1,8 gha betekenen deze cijfers dat we vier keer onze planeet nodig zouden hebben als ons consumptiepatroon en onze levensstijl wereldwijd zouden worden overgenomen.

België verliest bovendien terrein in de klimaatranking ten opzichte van andere landen met een hoge uitstoot van broeikasgassen.

Toch denkt 43% dat zijn of haar ecologische voetafdruk oké is, volgens een recent gepubliceerde studie van de UGent-vakgroep Landbouweconomie bij een steekproef van 221 Vlamingen.

15% is van oordeel dat deze ecologische voetafdruk eerder aan de lage kant is; 42% schat zijn of haar ecologische voetafdruk realistisch in, met name te hoog of veel te hoog.

“Deze cijfers bevestigen de indruk die Jill Peeters al uitte bij het begin van de klimaatconferentie van Doha, namelijk dat de communicatie over de toestand van ons klimaat niet voldoende doordringt tot bij de mens in de straat, tot bij onze politici, tot bij de media”, aldus professor Wim Verbeke.

Nadat de ondervraagden geïnformeerd waren over de betekenis van 'ecologische voetafdruk' gaf één derde toe niet op de hoogte te zijn van het concept. 37% beweerde neutraal te staan of niet echt bezorgd te zijn over de uitstoot van broeikasgassen, de klimaatsverandering en onze ecologische voetafdruk. Toch vond slechts 10% dat de problemen in verband met de klimaatsverandering overroepen zijn.

ACHTERGROND
De ecologische voetafdruk is een maatstaf voor de hoeveelheid biologisch productieve land- en zeeoppervlakte die nodig is om te voldoen aan de vraag naar hernieuwbare grondstoffen en om het geproduceerde organisch afval en CO2 te verwerken of te absorberen volgens de huidige stand van de technologie. De biocapaciteit is de beschikbare oppervlakte aan biologisch productieve gronden en zeeën. Ecologische voetafdruk en biocapaciteit worden uitgedrukt in globale hectare per persoon. Een globale hectare (gha) is een hectare land- of zeeoppervlakte met een wereldgemiddelde biologische productiviteit.