• 18/12/2012
  • |     BB

Investeringsfonds voor Big Data en Digital Healthcare opgericht

Big Data wordt Big Business: 15 miljoen euro risicokapitaal voor financiering van veelbelovende ICT-projecten in de Vlaamse gezondheidszorg en de farma- en biotechindustrie.

Trefwoorden: #Arkiv, #Big Data, #Capricorn, #Healthcare, #Jos Peeters, #Quest for Growth

Lees verder

research

( Foto: Barco, digitale scan )

ENGINEERINGNET.BE – De risicokapitaalverschaffers Capricorn Venture Partners, Quest for Growth en ARKimedes‐Fonds II kondigden de oprichting aan van het fonds 'Capricorn ICT Arkiv'.

Dat fonds heeft als voornaamste focus Digital Healthcare & Big Data, twee ICT-domeinen waarin Vlaanderen een vooraanstaande rol wil spelen.

Zo wint het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data steeds meer aan belang in het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en het beheren van klinische informatie.

Maar Big Data worden ook Big Business: door de groei van bijvoorbeeld de sociale media en de steeds grotere multimediabestanden barst het internet nu al uit zijn voegen.

En het einde is niet in zicht: de verwachting is dat het digitale universum in 2020 zowat 40 zettabytes groot zal zijn; momenteel is dat slechts 2,8 zettabytes, wat dus neerkomt op een vervijftienvoudiging.

Anderzijds staat digitale gezondheidszorg in de kinderschoenen. Nog maar heel recent werd een eerste proefproject in een aantal Vlaamse steden aangekondigd, waarbij patiënten hun medisch dossier – mits hun toelating – centraal kunnen laten opslaan voor raadpleging door medici.

Dat, maar bijvoorbeeld ook andere projecten zoals de opslag van DNA-profielen of het digitaliseren van scans, zal in de toekomst enorme hoeveelheden data genereren, die allemaal via het internet consulteerbaar moeten zijn.

'Capricorn ICT Arkiv biedt een unieke gelegenheid aan de investeerders van het eerste uur, Quest for Growth enARKimedes‐Fonds II, om talentvolle Vlaamse ondernemers in een vroeg stadium te ondersteunen in hun groei en verdere ontwikkeling', stellen de oprichters in een persbericht.

Volgens Dr. Jos Peeters, oprichter en Managing Partner van Capricorn Venture Partners, is de het fonds bovendien slechts een eerste stap in de richting van een meer ambitieus project waarbij ook internationale opportuniteiten aan bod zullen komen: "Het is de bedoeling om in de komende maanden met ander geïnteresseerde partijen rond de tafel te zitten met het oog op het verder uitbouwen van het project."


LEES OOK
Big data: het is aanpassen of bezwijken voor IT-organisaties
https://engineeringnet.be/belgie/detail_belgie.asp?Id=931

Welke studies volg je voor de 'big data'-revolutie?
https://engineeringnet.be/belgie/detail_belgie.asp?Id=9315

Weldra gezocht: Cloud Architecten en Data Scientists
https://engineeringnet.be/belgie/detail_belgie.asp?Id=8944