• 07/02/2013

Heist Pack Center: mens-machine interactie in beschutte werkplaats

Beschutte werkplaatsen kampen met dezelfde problemen als andere bedrijven zoals het verkorten van ROI, kostenbeheersing, concurrentiepositie en klantenwerving.

Trefwoorden: #beschutte werkplaats, #Festo, #heist pack center, #robot, #Tripod

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE -- Toch dienen ze hun missie te realiseren: maximaal inzetten op werknemers met een grotere of kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe combineer je dat allemaal? Beschutte Werkplaatsen Leuven geeft een voorzet in hun afdeling in het Heist Pack Center.

Wie niet sterk is …
Moderne verpakkingsmachines geven een hogere output dan machines van vorige generaties. Personen met een arbeidshandicap krijgen het moeilijker om deze snelle machines te volgen. Alvorens iemand gevonden wordt die de snelle taktijden aan kan moeten vaak verschillende werknemers aan een werkstation geplaatst worden.

Er is niet altijd een ander, minder belastend, werkstation beschikbaar voor de mensen die deze taken niet aankunnen, met mogelijk ontevredenheid en eventueel ziekteverzuim als gevolg. Valide personen inzetten is zeker op langere termijn geen oplossing, want dit staat haaks op de missie van een beschutte werkplaats.

… moet slim zijn...
De oplossing hiervoor ligt niet bij de operatoren, maar bij de machine. Elke machine moet naast zijn performantie ook voldoen aan de mogelijkheden van de operatoren, die in de ketting werken.

Het moet zodanig geconcipieerd worden dat een persoon met een arbeidshandicap eenvoudig werk, aan een aanvaardbare snelheid kan uitvoeren, en liefst met een verhoogde output in het totaalplaatje: aantal ingezette operatoren versus aantal stuks/output op deze machine.

Dit concept moet bovendien ook nog flexibel zijn, zodat één lijn kan ingezet worden voor verschillende verpakkingen, en zodat het kan toegepast worden op meerdere verpakkingsmachines.

Omdat beschutte werkplaatsen geen liefdadigheidsinstellingen zijn moet dit bovendien gepaard gaan met een kostenreductie voor de eindklant, en met een aanvaardbare ROI.

… en automatiseren
Het kwam er voor BW Leuven dus op aan om de snelle handlingtaken van het personeel te laten overnemen door een snelle manipulator, zodat de totale output kon verhoogd worden.

De uiteindelijke reductie van het aantal operatoren in deze verpakkingslijn moest zonder ergonomische overbelasting van de overblijvende operatoren gerealiseerd worden.

Na een grondige studie in de markt bleek de Tripod van Festo het best te beantwoorden aan de behoeften van BW Leuven. De Tripod is flexibel inzetbaar en makkelijk (her)programmeerbaar.

De kostprijs liet toe om een aanvaardbare ROI te behalen. Bovendien overtuigde Festo het meest dankzij zijn service en ondersteuning die belangrijk en bepalend was voor het slagen van het project.

Dankzij de in-house kennis van hun machinepark was het voor BW Leuven mogelijk om de Tripod zelf te integreren in de bestaande lijn, de afkasting te bouwen, en om in de toekomst zelf de nodige aanpassingen aan de programmatie te doen bij bijvoorbeeld een wissel van werkstukken.

Door dit alles in eigen beheer te nemen kan BW Leuven korter op de bal spelen en kunnen ze zonder tussenkomst van derden alle aanpassingen zelf doen.

Het project
De Tripod van Festo is een kant-en-klaar handlingsysteem dat 150 picks per minuut kan halen, met een positienauwkeurigheid van +/- 0.1mm en een baannauwkeurigheid van 0,5 mm.

Om deze nauwkeurigheid te behalen heeft Festo een systeem ontworpen met 3 lineaire aandrijvingen die een carbon frame aansturen. De meeste gekende systemen gebruiken hiervoor rotatieve aandrijvingen.

Bij deze toepassing zijn de pick- en placeposities op voorhand gekend, maar het is eveneens mogelijk om deze pick & place aan te sturen met een intelligent visiesysteem, die de werkstukken gaat ‘zoeken’ en eventueel de juiste oriëntatie bepaalt.

De Tripod is verkrijgbaar in 4 maten, met een maximale slag van 1.200 mm, een werkhoogte van 100 mm en een belasting van 5kg (inclusief handlingunit, 1kg bij maximale snelheid).

Deze component wordt indien gewenst met afgewerkte stuurkast geleverd, en kan makkelijk geconfigureerd en in bedrijf gesteld worden hetzij via FCT software of via een teach-in module.

De rigide structuur en lage dynamische massa beperkt vibraties en energieverbruik tot een minimum. Alle onderdelen zijn standaard Festo componenten. Dit garandeert een snelle, makkelijke en goedkope levering van onderdelen, waar ook ter wereld.

Op deze verpakkingslijn worden de werkstukken overgeladen in individuele blisters. In het verleden moesten die blisters zoals gezegd met de hand gevuld worden.

Om dit te vermijden, en om het ganse proces te kunnen versnellen, wordt de Tripod ingeschakeld. De werkstukken worden aangeleverd op trays van verschillende afmetingen. De Tripod moet deze trays legen en de individuele verpakkingen afvullen.

De lege trays worden er ook door verwijderd. De werknemers moeten dan enkel nog de machine met de trays beladen. Dankzij een slim ladesysteem met twee sledes kunnen de trays continu aangevuld worden, zonder de machine stil te leggen, en zonder de veiligheid van de werknemers in het gedrang te brengen.

Terwijl de ene lade door de machine leeggemaakt wordt, kan de andere lade gevuld worden. Twee pneumatische assen zorgen voor het transport.


Meer informatie:
Meer over de Tripod op: www.festo.be/nl/tripod

Festo Belgium nv
Kolonel Bourgstraat 101 - 1030 Brussel
Tel : 02/702 32 11 - Fax : 02/702 32 09
info_be@festo.be - www.festo.be

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
Festo


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.

Wenst u ook een nieuw product in de markt te zetten, uit te pakken met een succesverhaal bij een klant, te inviteren voor een cursus, seminarie of event? Klik hier.