• 22/04/2013

Genderongelijkheid in academische wereld?

Vrouwen in topfuncties zijn nog steeds schaars. Ook in de academische wereld. In het 200-jarige bestaan van de UGent schopte nog geen enkele vrouw het tot rector of vicerector.

Trefwoorden: #genderquota, #paul Van Cauwenberghe, #UGent

Lees verder

Nieuws

( Foto: Ugent, Hilde Christiaens, afscheidsfeest door de UGent-studenten georganiseerd voor de huidige rector Paul Van Cauwenberghe )

ENGINEERINGNET.BE - Met het decreet van 13 juli 2012 voerde UGent genderquota in waarbij nu per functie een vrouwelijke en mannelijke kandidaat moet worden voorgedragen. De verkiezingen van de kandidaten door het kiescollege zullen plaats vinden op 6 mei 2013.

Op basis hiervan zal de Raad van Bestuur op 8 mei beslissen over de benoeming van rector en vicerector. De voorwaarde tot benoeming is dat de kandidaat een hoogleraar, buitengewoon hoogleraar of gewoon hoogleraar aan de UGent is en de leeftijdsgrens van 66 jaar niet bereikt tijdens het mandaat.

Quota
Anne De Paepe, gewoon hoogleraar aan de UGent en vicerectorkandidaat, heeft een genuanceerde mening over de genderquota: “In de gegeven omstandigheden was dit een duidelijke manier om vanuit de politieke wereld een signaal te geven, maar het is anderzijds zeker wenselijk dat zoiets spontaan kan groeien. Je moet natuurlijk op de eerste plaats kijken naar capaciteit en competentie, wat totaal los staat van geslacht.”

“Het decreet is relatief nieuw en de nadruk op gender zal nog moeten wennen. Ik kan mij voorstellen dat veel vrouwelijke collega’s daar nu niet actief mee bezig zijn, maar binnen vier jaar waarschijnlijk wel", vervolgt zij. Bij de keuze voor een nieuwe rector en vicerector geldt bovendien een ongeschreven regel: het nastreven van evenwicht op diverse vlakken zoals gender, faculteit en geloof.

Implicit bias
Ook aan andere universiteiten blijft de ondervertegenwoordiging van vrouwen een pertinent probleem.

Aan de Katholieke Universiteit Leuven tracht de werkgroep Vrouw en Universiteit daar iets aan te doen. Volgens Anya Topolski, een van de coördinatoren van de werkgroep, blijkt uit cijfers van Europees onderzoek dat in België slechts 12% van de academische topfuncties ingevuld worden door vrouwen. Daarmee is België op twee na het slechtst scorende land in Europa.

“Uit onderzoek van professor Yvonne Benschop van de Radboud Universiteit van Nijmegen blijkt dat, als alles verloopt op het huidige tempo, we nog zeventig jaar moeten wachten op gelijkheid. Onze evolutie verloopt dus veel te traag”, waarschuwt Topolski.

“Één van de grote redenen van ondervertegenwoordiging is ‘implicit bias’: zowel mannen als vrouwen zien vrouwen onbewust op een andere manier, zeker in academische instellingen. Het is dus een kwestie van perceptie, maar ook een kwestie van structuur en het nemen van structurele maatregelen”, aldus Topolski.

Andere sectoren
Ondervertegenwoordiging van de vrouw op hoger niveau is een probleem dat zich ook in andere sectoren blijft voordoen.

Uit cijfers van het IGVM van 2011 zien we dat er zo ‘n 25% te weinig vrouwelijke leidinggevenden zijn in vergelijking met hun aandeel in de totale tewerkstelling. In het onderwijs, de culturele sector en in de financiële sector is er zelfs een tekort van meer dan 30% vrouwelijke leidinggevenden. (bron: StampMedia, Laura Lefever)

UPDATE
Dit jaar zijn bij de zeven kandidaten voor het rector- en vicerectorschap van de UGent twee vrouwen: gewoon hoogleraar Anne De Paepe (1955), doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde, en gewoon hoogleraar ir Lieva Van Langenhove, Burgerlijk Ingenieur der Textielnijverheid.

LEESTIP
Vijf van zeven kandidaten voor (vice)rectorschap UGent zijn ingenieur