• 27/05/2013
  • |     BB

«Netbeheerders moeten al starten met Europese snelweg voor elektriciteit»

Jef Beerten van KU Leuven reikt netbeheerders doctoraatsstudie aan met modellen om nu al te starten met conceptontwikkeling van toekomstig Europees 'supergrid'.

Trefwoorden: #doctoraat, #esat, #jef beerten, #kul, #supergrid

Lees verder

Techniek

( Foto: Elia, controlekamerscherm )

ENGINEERINGNET.BE – In zijn doctoraat ‘Modeling and Control of DC Grids’ gaat Jef Beerten van de KU Leuven op zoek naar mogelijke problemen die een toekomstige Europese snelweg voor elektriciteit kan ondervinden.

"Zo’n ‘supergrid’ zou bestaan uit een netwerk van ondergrondse gelijkstroomkabels op zeer hoge spanning en moet over de landsgrenzen heen de bestaande elektriciteitsnetwerken ondersteunen", aldus Beerten.

"Hoewel zo’n net over verschillende decennia gebouwd zal worden, moeten de fabrikanten en netbeheerders nu al aan de slag om actief aan de uitrol deel te nemen. De modellen die ik voor mijn thesis heb uitgewerkt, kunnen hen helpen bij hun productontwikkeling."

‘Toen ik in 2008 aan deze thesis begon, bestonden er hoofdzakelijk techno-economische studies, die bekeken of zo’n extra supergrid met gelijkstroomkabels economisch interessant zou zijn. Mijn thesis onderzoekt de technische werking en uitdagingen en maakt het idee meteen een stuk concreter", stelt Beerten.

Hij besloot om een gelijkstroomnetwerk te bestuderen omdat dit technisch beter past bij het doel dan de traditionele wisselstroom: "De eigenschappen van gelijkstroom maken het meer geschikt om bijvoorbeeld verafgelegen windmolenparken met het elektriciteitsnetwerk te verbinden. Bovendien kan je gelijkstroom ook gemakkelijk via ondergrondse kabels transporteren, een techniek waarvoor de meeste buurtbewoners een voorkeur wegdragen - het alternatief zijn immers hoogspanningstorens in het landschap."

Enkele belangrijke technische uitdagingen die Jef Beerten in zijn thesis bestudeert, zijn de controlemethodes voor zo’n supergrid op gelijkstroom en de invloed daarvan op het bestaande hoogspanningsnet op wisselstroom.

De druk om dit supergrid te bouwen is reëel: de Europese Commissie en de industrie zien een netwerk van supersnelwegen als één van de sleutelfactoren om de groeiende hoeveelheid hernieuwbare energie te absorberen en transporteren.


ACHTERGROND
De afdeling Electa van de KU Leuven doet onderzoek naar elektrische energie, de toepassingen ervan en naar de robuuste regeling en sturing van elektrotechnische systemen. De ontwikkeling van het toekomstige intelligente net is een kerntaak. Electa ambieert een internationaal erkend center-of-excellence te worden dat langetermijnonderzoek aan industrieel relevante oplossingen op middellange en kortere termijn koppelt. Electa staat ook mee aan de basis van EnergyVille, in samenwerking met Vito en imec.