• 11/07/2013

Monsanto krijgt patent op klassiek veredelde broccoli

Het Europees Patent Bureau (EPO) heeft opnieuw een aanvraag goedgekeurd voor een patent op een klassiek veredeld gewas.

Trefwoorden: #biologische landbouw, #biologische telers, #Bionext, #EPO, #Europees Patent Bureau, #klassiek veredelde broccoli, #Monsanto, #patent

Lees verder

nieuws

( Foto: Bionext )

ENGINEERINGNET -- For English translation click here - Het Amerikaanse bedrijf Monsanto, bekend van de omstreden onkruidverdelger Roundup, heeft een patent gekregen op klassiek veredeld broccoliplanten, -zaden en de 'afgesneden broccoli hoofden'.

Dit is niet de eerste keer dat een octrooi c.q. patent wordt verleend op eigenschappen van klassiek veredelde planten. Zo werd op 8 mei nog een octrooi verleend aan Syngenta voor een klassiek veredelde rode peper met insectenresistentie.

Inmiddels zijn er ook octrooien aangevraagd op andere klassiek veredelde gewassen zoals tomaat en meloen. Momenteel zijn er al 900 octrooien op dieren en 1.800 octrooien op planten verleend en zijn er duizenden in voorbereiding.

Vanuit verschillende organisaties is felle kritiek geleverd op het verlenen van dit soort patenten en octrooien. Niet alleen het Europese en het Duitse parlement, maar ook tal van milieuorganisaties en verenigingen van biologische telers hebben hun zorg over deze ontwikkeling geuit.

Critici stellen dat het in veel gevallen gaat op het verlenen van een octrooi op eigenschappen die gewoon in de natuur voorkomen. Zij vinden het maatschappelijk onaanvaardbaar dat één bedrijf hiervan eigenaar kan worden.

Door het verlenen van octrooien krijgen grote bedrijven als Monsanto, Dupont en Syngenta steeds meer controle op de wereldwijde zaad- en voedselproductie. Boeren betalen hoge prijzen voor dit zaad.

Kleinere, conventionele of biologische, zaadbedrijven mogen geoctrooieerde zaden en planten niet meer gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe rassen en worden zo uit de markt gedrukt. Dit leidt tot een afname van de biodiversiteit.

Geoctrooieerde planten kunnen op natuurlijke wijze kruisen met andere planten, waarna de octrooihouder de boer kan aanklagen voor octrooi inbreuk. Monsanto is hier al actief mee bezig.

In Nederland bijvoorbeeld voert onder meer Bionext campagne tegen het verlenen van octrooien onder de noemer: 'Hart voor biodiversiteit, geen octrooi op leven'.

Deze vereniging van biologische boeren en tuinders wil dat deze patentering zo snel mogelijk een halt wordt toegeroepen.

Middel daartoe is onder meer het dichten van mazen in de wet zodat dit soort octrooien niet meer verleend kunnen worden.


(LH)