• 20/09/2013

Madenfabriek in ontwikkeling voor produceren van visvoer

Protix Biosystems ontwerpt een fabriek voor het kweken van maden op vlees dat over de houdbaarheid heen is, om zo insectenmeel te maken als alternatief voor vismeel.

Trefwoorden: #alternatief, #maden, #Madenfabriek, #Protix Biosystems, #viskwekerijen, #vismeel

Lees verder

research

( Foto: Protix Biosystems )

ENGINEERINGNET.NL -- Momenteel worden de oceanen onder meer leeggevist om vis te vangen om daarmee andere vissen te voeren in kwekerijen.

Protix Biosystems wil onder meer vlees dat niet tijdig is verkocht bij supermarkten weghalen en daar maden, larven en vliegen opkweken. Dit kan dienen als alternatief voor visvoer.

De daarmee grootgebrachte vis komt uiteindelijk weer in de schappen van de supermarkt te liggen.

De prijs van vismeel stijgt de laatste jaren, omdat de productie ervan geen gelijke tred houdt met de vraag. Dit wordt nog eens versterkt doordat Peru, de grootste exporteur van vismeel, het quotum voor ansjovisvangst in 2013 met 60% terugbracht. Protix verwacht insectenmeel tegen een concurrerende prijs te kunnen maken.

Die lagere prijs is onder meer te realiseren door op grote schaal te produceren. Protix is de afgelopen jaren druk bezig geweest met techniekontwikkeling en het testen van de insectenmeel. Naast prijs moet kwaliteit een doorslaggevende factor zijn om inkopers van visvoer te overtuigen op hun product over te stappen. Inmiddels hebben de eerste afnemers interesse getoond.

Een nog te nemen obstakel is de onduidelijke Nederlandse en Europese wetgeving waar het gaat om het gebruik van insecten als diervoeder.

Dutch Greentech Fund is één van de investeerders in dit project. In dit fonds participeren de Rabobank, TU Delft, Wageningen Universiteit en het Wereld Natuur Fonds. Het ministerie van Economische Zaken heeft 420.000 euro subsidie toegekend.


(LH)