• 02/10/2013

Nederlandse cleantech sector groeit snel

Onderzoeksbureau CE Delft concludeert dat deze sector circa 5 miljard euro aan toegevoegde waarde oplevert voor de Nederlandse economie.

Trefwoorden: #afvalwater, #automotive, #CE Delft, #Clean en green in de Nederlandse economie, #cleantech, #energiebesparing, #energiesystemen, #grondstofeffeciëntie, #materiaaleffeciëntie, #onderzoeksbureau, #waterbeheer

Lees verder

Nieuws

( Foto: CE Delft )

ENGINEERINGNET.NL -- Het onderzoek 'Clean en green in de Nederlandse economie' van CE Delft is opgesteld in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dit ten behoeve van het signalenrapport over vergroening en concurrentiekracht dat in oktober 2013 uitkomt.

De cleantech sector omvat zes onderdelen: energiesystemen, energiebesparing, waterbeheer, afvalwater, grondstof- en materiaaleffeciëntie en automotive. Bedrijven uit deze sector richten zich op research & development, engineering, bouw en installatie, advies en natuurlijk uitvoering.

Deze sector draag voor bijna 1% bij aan de Nederlandse economie en genereert 61.000 arbeidsplaatsen (voltijdsequivalenten). Uit het onderzoek blijkt dat de cleantech in Nederland een snelgroeiende sector is, maar dat deze niet op alle onderdelen tot de internationale top behoord.

Nederland staat de laatste jaren wel in de internationale top 10 van koolstofarme technologieën. Andere technologieën waarin Nederland veel patenten heeft zijn duurzaam waterbeheer, afvalwater en energiebesparing (verlichting). Landen die het hoogst scoren in patentaanvraag zijn Japan, Verenigde Staten, Duitsland, Zuid-Korea, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De groei van de productiewaarde in de Nederlandse cleantech sector over de periode 1996-2010 lag jaarlijks op gemiddeld 6%. De crisis heeft vanaf 2009 tot een terugval geleid, die ook wereldwijd voelbaar was.

Om aansluiting bij de wereldtop te krijgen moet de innovatieprestatie van de sector aanzienlijk verbeteren. Dat kan door innovatie-ondersteuning en een consistent markt-stimuleringsbeleid. Het succes van de waterzuiveringstechnologie en afvalverwerking in Nederland zijn succesvolle voorbeelden ter inspiratie voor toekomstige keuzes.

Een derde van de productiewaarde van de Nederlandse cleantech sector wordt gegeneerd in het buitenland. De exportoriëntatie verschilt per segment: vooral bij energiesystemen en energiebesparing liggen nog exportkansen.


(Lydia Heida)