• 15/10/2013

“België moet Europese unitair octrooigerecht bekrachtigen”

In loop van volgende weken moet België overeenkomst over eengemaakt Europees octrooigerecht bekrachtigen. VBO pleit voor lokale afdeling van het gerecht voor octrooien.

Trefwoorden: #economie, #juridisch, #octrooi, #patent, #philippe lambrecht, #unitair octrooi, #vbo

Lees verder

research

( Foto: Europese Commissie )

ENGINEERINGNET.BE -- De komende weken moet België definitief beslissen of het de overeenkomst over het eengemaakt Europees octrooigerecht – het Unified Patent Court, of UPC - al dan niet bekrachtigt. Dat is de laatste stap bij de tenuitvoerlegging van het Europees unitair octrooi.

Alvast het VBO is voorstander: 'Dit octrooi zou het mogelijk maken de kosten van de in de 28 EU-lidstaten geldige patenten fors naar beneden te krijgen, de procedures te vereenvoudigen en meer rechtszekerheid te bieden. België kan zich niet veroorloven naast de positieve effecten van het unitair octrooi op onder meer het BBP of de werkgelegenheid te grijpen."

"Dit octrooi zou het mogelijk maken investeringen in onderzoek en ontwikkeling te stimuleren en de innovatie aan te moedigen. De weerslag op de concurrentiekracht van onze ondernemingen en, in ruimere zin, op onze economie zou dan ook uiterst positief zijn."

De werkgeversorganisatie pleit bovendien voor de oprichting van een lokale afdeling van de octrooirechtbank in België, zodat ondernemingen 'tegen redelijke kosten en in de eigen taal' toegang toe zouden hebben tot rechtspraak rond patentinbreuken.

Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal:"Een dergelijke opportuniteit mogen we niet aan ons voorbij laten gaan."


(Bert Belmans)