• 19/12/2013

Zwitserland en Nederland innoveren op het gebied van watertechnologie

Beide landen roepen bedrijven op om ideeën voor projecten op het gebied van watertechnologie in te dienen in het kader van het Eureka/Eurostars-programma.

Trefwoorden: #Agentschap NL, #Eureka/Eurostars-programma, #Research and Innovation, #State Secretariat for Education, #watertechnologie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Wikipedia(C Tharp )

ENGINEERINGNET.NL -- Via dit programma is het mogelijk bedrijven te ondersteunen die innovatieve producten, processen en diensten willen ontwikkelen.

De coördinatie van deze oproep is in handen van het State Secretariat for Education, Research and Innovation (Zwitserland) en Agentschap NL (Nederland).

Consortia kunnen ideeën voor projecten indienen als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het consortium bestaat uit ten minste twee organisaties uit Nederland en Zwitserland.
  • In het consortium is ten minste één onderzoekuitvoerende MKB-onderneming als deelnemer betrokken.
  • Het samenwerkingsproject gaat over marktgerichte R&D met betrekking tot de ontwikkeling van innovatieve watertechnologie.

Er is in het samenwerkingsproject sprake van een evenwichtige verdeling van de kosten, risico's en economische baten.

Het is tot 14 februari 2014 mogelijk om een korte projectomschrijving in te dienen. Hierna volgt er informatie over de financieringsmogelijkheden van het voorstel binnen Eurostars. Indien er financiële ondersteuning mogelijk is, krijgt het consortium informatie en advies over de indiening van een volledig voorstel.

Er vindt op 30 en 31 januari 2014 een matchmaking event plaats in Zwitserland om daar mogelijke partners te ontmoeten.


(Lydia Heida) )