• 31/01/2014

Regio Amsterdam gaat grassen en gewassen gebruiken als grondstof

Zeventien partijen in en rondom Amsterdam ontwikkelen nieuwe producten met grassen en gewassen als basismateriaal.

Trefwoorden: #afvalhout, #bamboe, #bermgras, #biocomposiet, #Green Deal Grassen & Gewassen, #hennep, #vlas

Lees verder

Nieuws

( Foto: Wikipedia, vlasvezels )

ENGINEERINGNET.NL - De focus bij deze 'Green Deal Grassen & Gewassen' ligt op: vlas, biocomposiet, afvalhout, hennep, bermgras en bamboe.

Er worden diverse onderzoeken en pilotprojecten opgezet om te kijken of er van deze grondstoffen nieuwe, innovatieve producten zijn te maken.

Zo is vlashelm misschien geschikt om te gebruiken als vezel voor kleding of bouwmaterialen. Verfproducent Ursapaint gebruikt al vlaszaden als grondstof. En bermgras kan dienen als grondstof voor het maken van verpakkingen of veevoer.

Het eerste product van biocomposiet is al gemaakt: het gaat daarbij om een ‘Amsterdammertje’, het bekende paaltje dat in Amsterdam de stoep markeert. Dit is gemaakt door NPSP composieten, dat wil onderzoeken of ook ander straatmeubilaar van biocomposieten of biobasedplastics zijn te maken.

Ook komt er in het kader van deze Green Deal aandacht voor voorlichting, onder meer door het onlangs opgerichte kennisplatform ‘de Ambachtelijke BioBased Academie’ en het biobased expocenter op Schiphol Trade Park.

Voor het realiseren van nieuwe producten werken grondeigenaren, loonwerkers, verwerkers van reststromen en producenten van halffabricaten en eindfabricaten met elkaar samen. Zo stellen Waternet en Schiphol tijdelijk braakliggende gronden ter beschikking voor de verbouw van gewassen en grassen. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Westpoort en op Schiphol Trade Park is vorig jaar al gestart met het verbouwen van 85 hectare olifantsgras en andere gewassen.

De Rijksoverheid kijkt samen met de betrokken gemeenten of er sprake is van knellende wet- en regelgeving, en zal zich inspannen om - waar mogelijk - deze knelpunten weg te nemen.

Andere deelnemende partijen zijn: Amsterdam Economie Board, Gemeente Amsterdam, Gemeente Amstelveen, Gemeente Haarlemmermeer, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Schiphol Trade Park, Hempflax, Hogeschool INHolland, Coöperatieve Miscanthusgroep, RVR Hoofddorp BV, Havenbedrijf Amsterdam en Afval Energie Bedrijf Amsterdam.


(Lydia Heida)