• 18/02/2014

Rotterdamse bioraffinaderij voor isobutanol heeft geen slaagkans

'Biomassa uit suikeroverschot en bietenpulp niet rendabel voor productie isobutanol', concludeert IBPR-consortium, dat zich nu toespitst op lignocellulose uit houtachtige gewassen.

Trefwoorden: #biobased, #biokerosine, #bioraffinaderij, #Deltalinqs, #economie, #ibpr, #isobutanol, #onderzoek, #pet, #research, #rotterdam, #Van Huffelen

Lees verder

research

( Foto: © Roy Borghouts Fotografie )

ENGINEERINGNET.NL – Vorige week publiceerde een consortium het onderzoeksrapport 'Verkenning van een bioraffinaderij voor isobutanol in Rotterdam'. Het IBPR-consortium - Iso Butanol Platform Rotterdam - werd begin 2013 in het leven geroepen door een aantal industriële bedrijven en diverse kennisinstellingen.

Met subsidies van onder meer het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onderzocht de groep of biomassa uit suikeroverschot en bietenpulp op een rendabele manier kan gebruikt worden voor de productie van isobutanol. Dit basismolecuul kan voor de productie van tal van ‘groene’ producten worden ingezet.

Het consortium selecteerde drie productieprocessen voor zijn studie: de productie van de grondstof p-Xyleen (de basis voor bio-PET flessen), de productie van biokerosine voor de luchtvaart, en de productie van GTBE voor bijmenging in diesel en als onderdrukker van fijn stof in diesel.

In het consortium waren alle schakels uit de keten vertegenwoordigd: van de grondstofleverancier Suiker Unie tot de producent van PET, Indorama, en de inkoper van biokerosine, SkyNRG.

'Er zijn met suiker en/of bietenpulp nog geen rendabele business cases te maken', stelt het Iso Butanol Platform Rotterdam nu in zijn rapport. De belangrijkste oorzaak is dat er nog te veel enzymen voor de fermentatie gebruikt moeten worden. Dit maakt de productiekosten naar verluidt aanzienlijk hoger.

Het consortium wil nu andere biomassamaterialen als grondstof voor een 'biobased' economie onderzoeken. In eerste instantie zou het gaan om onderzoek naar lignocellulose uit houtachtige gewassen.

Deze studie komt er alvast: gesteund door de Europese Unie overhandigde de provincie Zuid-Holland aan Deltalinqs een subsidiecheque van 1 miljoen euro. Nieuwe partijen kunnen zich voor dit onderzoek nog aansluiten.


(Bert Belmans)

FOTO
Deltalinqs directeur Asselbergs overhandigt het rapport aan wethouder Van Huffelen uit Rotterdam.

ACHTERGROND
Het consortium bestaat uit Suiker Unie, Indorama Ventures, SkyNRG, The GTBE Company, AVR, ZirkTech, ECN, TU Delft, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, met Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor de haven en industrie in Rotterdam, als penvoerder. Deze samenwerking tussen bedrijven uit heel verschillende sectoren was tamelijk uniek: 'agro meets chemistry'.