• 20/03/2014

Multiresistente bacteriën aangetroffen op verse oosterse kruiden

In een steekproef van verse culinaire kruiden geïmporteerd vanuit Zuidoost-Azië werden bacteriën aangetroffen die resistent bleken te zijn tegen een groot aantal antibiotica.

Trefwoorden: #antibiotica, #bacteriën, #resistentie, #verse kruiden, #Zuid-Oost Azië

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.NL - Het onderzoek werd uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in samenwerking met onderzoekers van het Central Veterinary Institute (CVI), onderdeel van Wageningen UR.

De aangetroffen bacteriën waren o.a. resistent tegen twee belangrijke antibioticumfamilies: cefalosporines en chinolonen. De resistentie tegen cefalosporines werd veroorzaakt door extended-spectrum beta-lactamasen (ESBL’s).

Nadat de NVWA in de periode 2008-2009 E. coli, Salmonella en Shigella bacteriën aantrof op vers geïmporteerde kruiden uit Zuidoost-Azië, ontstond het idee om de monitoring uit te breiden met het screenen naar het voorkomen van ESBL-producerende bacteriën.

In 2011 verzamelde de NVWA vijftig porties verse culinaire kruiden uit 10 verschillende zendingen bij binnenkomst in Nederland en onderzocht de kruiden o.a. op multiresistente bacteriën.

Uit het onderzoek bleek dat acht van de tien zendingen multiresistente bacteriën bevatten. De aangetroffen soorten bacteriën (E. coli, Klebsiella en Enterobacter) komen vooral voor in de darm van mensen en dieren.

CVI heeft de bacteriën verder geanalyseerd en de genen die verantwoordelijk zijn voor deze vormen van multiresistentie getypeerd. De resistentie bleek in de meeste gevallen overdraagbaar te zijn, d.w.z. de voor de resistentie coderende genen waren gelegen op plasmiden.

De vondsten zijn opmerkelijk omdat dergelijke multiresistente bacteriën in Nederland niet vaak worden gevonden. De bron is waarschijnlijke humane of dierlijke ontlasting wat in het land van herkomst als meststof wordt gebruikt.

Omdat dergelijke kruiden meestal niet meegekookt worden, kunnen de bacteriën in het menselijk lichaam terecht komen.

De risico’s hiervan zijn moeilijk in te schatten, maar omdat deze varianten in Nederland niet bij infecties in de mens worden gevonden, lijkt de overdracht vanuit deze kruiden naar de mens niet waarschijnlijk of op grote schaal plaats te vinden.


(Guy Leysen) (bron: Wageningen UR)