88 toponderzoekers ontvangen Vidi

88 wetenschappers ontvangen elk maximaal 800.000 euro om een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep te bouwen.

Trefwoorden: #Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, #NWO, #toponderzoekers, #universiteiten, #Vernieuwingsimpuls, #Vidi

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.NL - De onderzoekers ontvangen deze Vidi uit de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), bestaande uit Veni, Vidi en Vici.

De onderzoekers zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.

De onderwerpen waar de Vidi-laureaten onderzoek naar gaan doen lopen uiteen van lawines in de diepzee, behandeling van hartritmestoornissen door licht tot afwegingen tussen EU-doelstellingen en nationaal beleid door rechters.

Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.

NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Van de 540 onderzoekers die een Vidi-aanvraag indienden, werden 88 onderzoekers geselecteerd.


(bron: NWO, foto: Pixabay)

ACHTERGROND
Vidi is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee financieringsvormen zijn Veni (voor pas gepromoveerden) en Vici (voor zeer ervaren onderzoekers).

Doel van de Vernieuwingsimpuls is innovatie in wetenschappelijk onderzoek stimuleren. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.