Geen certificatensteun meer voor kleine zonnepaneleninstallaties

Omdat kleine zonnepaneleninstallaties voldoende rendabel zijn geworden zonder overheidssteun, wordt in de toekomst niet langer certificatensteun toegekend voor nieuwe installaties.

Trefwoorden: #Annemie Turtelboom, #certificatensteun, #groene stroomcertificaten, #subsidie, #Vlaamse Regering, #zonnepanelen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Flickr )

ENGINEERINGNET.BE - Deze principebeslissing is vrijdag 13 februari genomen door de Vlaamse Regering.

Minister van Energie Annemie Turtelboom: “Nu de kostprijs van kleine zonnepaneleninstallaties zo fel is gezakt, onder meer door groepsaankopen, hoeft de overheid geen steun meer te voorzien. Het systeem van groene stroomcertificaten zal dan ook in de toekomst niet meer gelden voor nieuwe, kleine installaties.”

Kleine installaties zijn installaties van minder dan 10 kWp (kilowattpiek) met gemiddeld zo’n 40 zonnepanelen. Kleine installaties zijn gekoppeld aan een terugdraaiende teller, waardoor het rendement stijgt.

De beslissing geldt enkel voor nieuwe installaties. Voor bestaande installaties verandert er niets.

Voor nieuwe grote installaties blijft de certificatensteun bestaan. Die laatste installaties hebben geen recht op een terugdraaiende teller, waardoor het langer duurt eer ze rendabel zijn.

Turtelboom: “Hiermee trekken we een lijn onder de oversubsidiëring uit het verleden. Landen als Nederland geven al sinds 2014 geen steun meer aan kleine installaties.”