Indonesië en Nederland zetten in op kustherstel Java (+video)

De Indonesische en Nederlandse overheid lanceren vandaag een omvangrijk publiek-private samenwerking om de veiligheid van de noordkust van Java te verbeteren.

Trefwoorden: #Bouwen met de Natuur, #Ecoshape, #Indonesië, #Java, #kusterosie, #kustherstel, #mangrove, #Nederland, #PPS, #publiek private samenwerking, #Westlands International

Lees verder

nieuws

( Foto: screenshot Youtube - Wetlands International )

ENGINEERINGNET.NL - Het doel is om de snelle erosie van deze kust tegen te gaan en een stabiele delta te realiseren door unieke integratie van mangrove restauratie, kleinschalige infrastructuur en duurzaam landgebruik.

Het initiatief (totale kosten vijf miljoen) wordt gefinancierd door het Nederlandse Fonds Duurzaam Water.

Het kustverdedigings project in Java is een van de meest toonaangevende initiatieven van het 'Bouwen met de Natuur Innovatieprogramma" van Ecoshape.

Deze publiek-private samenwerking richt zich op waterbouwkundige oplossingen die aan de eisen van de samenleving voldoen en zoveel mogelijk nieuwe kansen creëren voor de natuur.

De samenwerking maakt de overgang van puur traditionele keringen zoals dijken naar duurzame oplossingen die werken met de natuur mogelijk bijvoorbeeld door bescherming van mangrovebossen en kwelders.

Deze oplossing blijkt vaak goedkoper en is beter voor de lokale economie en het milieu door duurzame visserij en CO2 opslag.

Stichting Wetlands International coördineert het Bouwen met de Natuur in Indonesië namens Ecoshape.

Dat doen zij in samenwerking met de Indonesische regering, adviesbureau Witteveen + Bos, kennisinstellingen Deltares, IMARES Wageningen UR, Aquacultuur en Visserij van Wageningen University en UNESCO-IHE, baggerbedrijven Boskalis en Van Oord, de lokale overheid en de lokale bevolking

Maar liefst dertig miljoen mensen langs de kust in Noord-Java kampen met overstromingsgevaar veroorzaakt door erosie. De problemen zijn grotendeels het gevolg van de kap van mangrovebossen voor de aanleg van visvijvers, infrastructuur en grondwaterwinning.

Op sommige plaatsen is meer dan 3 kilometer van het land al weggeslagen door de zee en hele dorpen opgeslokt door het water. Veel mensen verliezen daarnaast grotendeels hun inkomsten, tot 60-80% in sommige dorpen.

Belangrijke economische motoren in Indonesië, de landbouw en visserij lijden dan ook multi-miljarden verliezen.

Het vijf jaar durende programma richt zich op de meest aangetaste stukken kustlijn in het district Demak in Noord-Java en is het vervolg op een succesvol pilotproject.

De verwachting is dat in Demak de zeespiegelstijging zal leiden tot overstromingen van wel 6 kilometer landinwaarts in 2100; 14.700 hectare land kan dan onderlopen en dat heeft ingrijpende gevolgen voor de veiligheid van meer dan 70.000 mensen naast het verlies van 6.000 hectare kweekvijvers.

De partners zullen een 9 kilometer strook van sediment doorlatende dammen bouwen met technieken die ook in de kwelders van de Waddenzee toegepast worden.

Tegelijkertijd levert het initiatief mangrove-vriendelijke visvijvers en alternatieve duurzame vormen van inkomsten op zodat nieuwe kap van mangroves wordt voorkomen en de economie optimaal profiteert van de natuur.


(bron: Wageningen UR)

Video: