Geologische berging hoogactief en langlevend radioactief afval

NIRAS zal aan de federale overheid geologische berging in weinig verharde klei voorstellen als nationaal beleid voor het beheer op lange termijn van radioactief afval.

Trefwoorden: #federale regering, #kleigrond, #NIRAS, #ondergrondse opslag, #radioactief, #radioactier afval, #SCK CEN

Lees verder

nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Met de wet van 3 juni 2014 kreeg NIRAS de opdracht om een nationaal beleid uit te tekenen voor onder meer het beheer van radioactief afval op lange termijn.

Die Belgische wet is de vertaling van een Europese richtlijn, die bepaalt dat alle Europese lidstaten zo’n beleid moeten uitstippelen en uitvoeren.

In België is het nationaal beleid voor het beheer op lange termijn van categorie A-afval (laag- en middelactief kortlevend afval) al sinds 2006 geconcretiseerd.

Sindsdien wordt in Dessel de bouw van een oppervlakteberging voorbereid, in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen.

Voor het afval van categorieën B en C (hoogactief en/of langlevend afval) wordt nu een eerste belangrijke stap gezet.

De raad van bestuur van NIRAS geeft aan de directeur-generaal het mandaat om de basiselementen van het nationale beleid voor het afval van de categorieën B en C voor te stellen aan de voogdijoverheid.

Geologische berging in weinig verharde klei wordt daarbij aangeduid als oplossing op lange termijn, volledig in lijn met het Afvalplan uit 2011, waarin de alternatieve beheeropties grondig werden onderzocht en waarover het publiek werd geraadpleegd.

Meer dan 40 jaar onderzoek heeft trouwens aangetoond dat geologische berging in weinig verharde klei (Boomse Klei of Ieperiaanse Kleien) een veilige, haalbare en geschikte oplossing is.

De beleidsbeslissing voor geologische berging is nog maar een eerste stap. In een tweede fase zal NIRAS de principes van omkeerbaarheid, terugneembaarheid en monitoring grondig uitwerken.

De derde grote mijlpaal in het langetermijnproces is de sitekeuze. Deze fase is nog helemaal niet aan de orde.

Van zodra de federale regering de basiselementen van het nationaal beleid heeft goedgekeurd, zal NIRAS ook een omzichtig en stapsgewijs besluitvormingsproces opzetten om de Belgische bevolking nauwer te betrekken bij het beheer van hoogactief en/of langlevend afval.