Europees project HERON moet leiden tot energie-efficiëntie

Het doel van het HERON-project is om via wetenschappelijk onderzoek een doeltreffend energie-efficiëntiebeleid in sectoren zoals bouw en transport te ontwikkelen en uit te voeren.

Trefwoorden: #energie-efficiëntie, #energiebesparing, #Europa, #HERON, #Horizon2020, #klimaat, #milieu, #UAntwerpen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Efficiënt omgaan met energie is een belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatverandering, maar socio-culturele en economische factoren zijn een belemmerende factor. Het Europese project HERON wil dat veranderen.

De Europese Unie investeert 1 miljoen euro in HERON, een project in het kader van het Horizon 2020-programma. Acht universiteiten, waaronder de UAntwerpen, en onderzoeksinstellingen uit evenveel verschillende landen participeren aan het project.

“Dat energie-efficiëntie een belangrijke rol speelt in de strijd tegen klimaatverandering, daar is zowat iedereen het over eens”, vertelt Johan Couder, onderzoeker aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

“Het lijkt een vanzelfsprekendheid om op een efficiënte manier met energie om te gaan, maar sociale, economische, culturele en educatieve geplogenheden binnen de verschillende landen steken daar in vele gevallen een stokje voor.”

Een van de manieren om energie te besparen is bijvoorbeeld ‘compact wonen’. Dat kan in een meergezinswoning of flat, bij voorkeur in de stad.

De verhouding warmteverliesoppervlakte / te verwarmen ruimte is kleiner in een compacte woning en wonen in de nabijheid van scholen, winkels en recreatiegelegenheden maakt het gebruik van een auto minder noodzakelijk.

Maar voor het modale Vlaamse gezin is wonen in een alleenstaande woning ver van de stad nog steeds het ideaal. Hiervoor is een mentaliteitswijziging nodig.

Om de doelstellingen van het energie- en klimaatbeleid te bereiken, maken beleidsmakers gebruik van instrumenten zoals heffingen, subsidies en informatiecampagnes.

Om vooraf te weten of deze instrumenten ook het vereiste effect zullen hebben, doen ze een beroep op wiskundige, technisch-economische modellen, die zeer eenzijdig gericht zijn op het minimaliseren van de totale kosten.

Couder: “In ons voorbeeld is een compacte, energiezuinige woning de meest rationele keuze, want op termijn de meest kostenbesparende.

In het kader van het HERON-project werken we op de Universiteit Antwerpen aan een wiskundig model waarin ook andere aspecten uitdrukkelijk aan bod komen, zoals bijvoorbeeld de cultureel bepaalde voorkeur voor individuele woningen, of het bestaan van misvattingen over energiezuinig wonen, zoals de veronderstelling dat superisolatie automatisch leidt tot slechte luchtkwaliteit binnenshuis.”

De bedoeling is om tot een meer realistische inschatting te komen van de effecten van de huidige mix van beleidsinstrumenten, zodat de beleidsmakers deze tijdig kunnen bijsturen.


(bron: UAntwerpen)