Nieuwe standaard voor uitwisseling rioleringsgegevens in Vlaanderen

Dankzij nieuwe standaard voor uitwisseling van rioleringsgegevens kan werk gemaakt worden van een gedetailleerde databank in kader van AWIS, meldt Vlaamse Milieumaatschappij VMM.

Trefwoorden: #Awis, #inspire, #klip, #riolering, #Vlaamse Milieumaatschappij, #VVM, #waterzuivering

Lees verder

Techniek

( Foto: Nordic Water )

ENGINEERINGNET.BE - In overleg met de rioleringssector is een nieuwe standaard voor de uitwisseling van rioleringsgegevens vastgelegd.

Daarmee kan de VMM een nieuwe gebiedsdekkende en gedetailleerde rioleringsdatabank voor Vlaanderen opbouwen, in medebeheer van de steden, de gemeenten en de rioolbeheerders.

De uitwisselingsstandaard is gebaseerd op het Informatie Model voor Kabels en Leidingen (IMKL - gebruikt in het Kabel- en Leiding Informatieportaal KLIP) en de INSPIRE dataspecificaties voor nutsleidingen.

Deze afspraak met de rioleringssector kadert in een breder plan voor de uitbouw van het Afvalwater Informatiesysteem (AWIS).

AWIS zal alle relevante informatie over de uitbouw van saneringsinfrastructuur samenbrengen en linken aan de beschikbare informatie bij de gemeenten en rioolbeheerders.

Zo wil de VMM zorgen voor een vereenvoudigde en betere dienstverlening en interbestuurlijke samenwerking met alle betrokken partijen.

In samenspraak met de rioleringssector krijgt de implementatie van de nieuwe rioleringsdatabank en daarbij ook AWIS vorm. AWIS wordt modulair uitgewerkt tussen 2015 en 2020. 'Stelselmatig voegen we nieuwe functionaliteiten toe'.