ExxonMobil-raffinaderij Rotterdam breidt hydrocracker-installatie uit

Dit voor de productie van EHC Group II basisolie en ultra-laagzwavelige diesel, na investeringen in Baytown en Singapore om de wereldwijde beschikbaarheid van deze producten te vergroten.

Trefwoorden: #basisolie, #EHC Group II, #Esso Nederland, #ExxonMobil, #hydrocracker-installatie, #olie, #raffinaderij, #uitbreiding, #ultra-laagzwavelige diesel

Lees verder

Nieuws

( Foto: ExxonMobil )

ENGINEERINGNET.NL - De Rotterdamse raffinaderij van Esso Nederland, zal ExxonMobil‘s gepatenteerde geavanceerde hydrocracking technologie toepassen en is de eerste in Europa die EHC Group II basisolie gaat produceren.

Basisolie is de grondstof voor smeeroliën en vetten. Groep II basisolie heeft een hogere zuiverheidsgraad die betere prestaties oplevert bij vele toepassingen van smeermiddelen en industriële olie.

Jerry Wascom, president van ExxonMobil Refining & Supply Company, stelt: “Ondanks de moeilijke omstandigheden waar de raffinagesector mee kampt, houden we vast aan onze langetermijnstrategie om te investeren in projecten op strategische productielocaties waar we kunnen blijven groeien in concurrentiekracht en winstgevendheid.”

ExxonMobil‘s Rotterdamse raffinaderij is één van de meest energie-efficiënte raffinaderijen in Europa, aldus het bedrijf. De raffinaderij speelt een belangrijke rol in de regionale markt als producent van laagzwavelige olieproducten en grondstoffen voor de chemische industrie.

De milieueffectrapportage is goedgekeurd en de verwachting is dat het vergunningstraject voor eind januari 2016 afgerond zal zijn. Afhankelijk van de ontvangst van de benodigde vergunningen zal de bouw daarna van start gaan en zal de installatie in 2018 in gebruik genomen worden.

In het nieuwe hydrocracking-proces wordt gebruik gemaakt van gepatenteerde katalysatoren die worden toegepast in een aangepast raffinageproces, waardoor op een efficiënte manier zowel hoge kwaliteit base stocks als ultra-laagzwavelige diesel zijn te produceren.

De nieuwe basisoliën die geproduceerd worden, zijn ontwikkeld om producenten meer flexibiliteit te bieden in de samenstelling van smeermiddelen en om kwaliteitstesten wereldwijd te vereenvoudigen. Het EHC productaanbod maakt het voor klanten mogelijk om kosteneffectief een brede reeks van smeermiddelen te produceren die aan de veranderende kwaliteitseisen van de industrie voldoet.

“Deze investering volgt op eerder aangekondigde uitbreidingen afgelopen jaar van de ExxonMobil raffinaderijen in Baytown, Texas (VS) en Singapore,” zegt Loic Vivier, vice-president van Wholesale & Specialities voor ExxonMobil Fuels & Lubricants.

“Het stelt ons in staat om mondiaal EHC Group II base stocks producten aan te bieden die aan de huidige en toekomstige vraag van klanten zal voldoen.”