Prijs Rudi Verheyen voor Koenraad Van Meerbeek

Het doctoraatsonderzoek van Koenraad Van Meerbeek (KUL), over het omzetten van kruidachtige biomassa uit natuur- en bermbeheer in bio-energie, heeft de Prijs Rudi Verheyen gewonnen.

Trefwoorden: #bio-energie, #biomassa, #doctoraatsonderzoek, #Koenraad Van Meerbeek, #KU Leuven, #onderzoek, #Prijs Rudi Verheyen, #UAntwerpen

Lees verder

research

( Foto: UAntwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - De Prijs Rudi Verheyen, ingericht door minister Joke Schauvliege en de Universiteit Antwerpen, werd al voor de twaalfde keer uitgereikt.

Prof. dr. Rudi Verheyen, die begin 2014 overleed, zette mee de krijtlijnen uit voor het natuur- en milieubeleid in Vlaanderen. Met zijn wetenschappelijk onderzoek leverde hij nieuwe gegevens en inzichten aan voor dat beleid.

Verheyen was, naast rector-voorzitter van de Universiteit Antwerpen, onder meer jarenlang voorzitter van de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen. Sinds 2003 wordt de Prijs Rudi Verheyen jaarlijks toegekend aan een wetenschapper of groep van wetenschappers die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het milieu- en natuurbeleid in Vlaanderen.

Met Koenraad Van Meerbeek koos de jury voor een onderzoek met een hoge actualiteitswaarde. De Leuvense wetenschapper onderzocht de mogelijkheden van het omzetten van kruidachtige biomassa (LIHD-systemen) uit natuur- en bermbeheer in bio-energie. In Vlaanderen produceren natuurgebieden en wegbermen jaarlijks 203 000 ton kruidachtige biomassa.

Van Meerbeek: “Binnen het Europese natuurbeschermingsnetwerk Natura 2000 betreft de totale biomassaproductie naar schatting zelfs 17,9 miljoen ton, de bossen niet meegerekend. Bio-energie uit Natura 2000-biomassa zal jaarlijks gemiddeld resulteren in onder meer een reductie in broeikasgasemissies van 10,8 miljoen ton CO2.”

“De interdisciplinariteit is aantoonbaar in het doctoraal onderzoek en de inpasbaarheid in duurzame ontwikkeling is aanwezig. Het onderzoek is vernieuwend en heeft een internationale dimensie met link naar het Natura 2000-netwerk”, aldus de jury

De 8000 euro prijzengeld zal de laureaat besteden aan verder onderzoek, de valorisatie van ecosysteemdiensten en de doorwerking van zijn onderzoeksresultaten en -aanbevelingen in het beleid.

De prijs werd uitgereikt door Hugo Geerts, adjunct-kabinetschef van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.


Op de foto: links Koen Van Meerbeek, rechts Hugo Geerts.