Vertrouwen industriële ondernemers neemt toe

De CBS-indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,1 in februari naar 3,9 in maart. Dat komt doordat ondernemers positiever zijn over de toekomstige productie.

Trefwoorden: #CBS, #industriële producenten, #productie

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt nog steeds ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Producenten in de industrie waren in maart positiever over de productie in de komende drie maanden. Daarentegen waren ze minder positief over hun orderportefeuille. Het oordeel over de voorraden gereed product veranderde nauwelijks.

De drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn ook in maart positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien.

Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt ten slotte is nog steeds groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief, gevolgd door de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Ondernemers in de hout- en bouwmaterialenbranche zijn vooral positief over de orderportefeuille. Ondernemers in de transportmiddelenindustrie zijn het minst positief.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren net als hun Nederlandse collega’s in maart positiever dan in februari.

Verder lag ook de Duitse industriële dagproductie in januari hoger dan een jaar eerder.


(bron en infographic: CBS)