Schuman-Josafat tunnel vanaf vandaag in gebruik - verkeer

Met de ingebruikname van de tunnel Schuman-Josafat bereikt het volledig gerenoveerde station zijn volle potentieel als knooppunt waar trein, metro, bus, fiets en taxi elkaar kruisen.

Trefwoorden: #Brussel, #Infrabel, #renovatie, #Schuman-Josafat, #spoortunnel, #station

Lees verder

Techniek

( Foto: Infrabel )

ENGINEERINGNET.BE - Het Schumanproject, in het hart van de Europese wijk, vormt een cruciale schakel voor een betere mobiliteit. De Schuman-Josafattunnel maakt nieuwe treinverbindingen mogelijk om van noord naar zuid te reizen binnen de hoofdstad, waardoor de verzadigde Noord-Zuidverbinding niet extra wordt belast.

Dankzij de verdubbeling van de lijn naar vier sporen tussen Watermaal en Schuman, creëert de tunnel een directe link met belangrijke stadscentra in ons land. Voortaan is het mogelijk om vanaf Brussel-Schuman naar Brussels Airport te reizen in slechts 16 minuten, in plaats van 32 minuten.

Het Schumanstation kreeg ook een nieuwe look. Dit station, dat zowel de NMBS als de MIVB huisvest, werd een waar multimodaal knooppunt dat het gebruik van het openbaar vervoer wil aanmoedigen.

Het station dat voorheen geen enkele lift had, telt er nu 14. En met 12 roltrappen en 11 ingangen, tegenover maar 5 roltrappen en 6 ingangen voor de werken, is het station heel wat toegankelijker.

De transparante wanden, de bijna 100 bewakingscamera’s, de aangepaste signalisatie voor slechtzienden, het moderne branddetectiesysteem en de twee nieuwe nooduitgangen dragen bij aan de sterk verhoogde veiligheid.

Ook de omgeving van het station werd niet over het hoofd gezien. Naast de toegangen van het station werd ook een deel van de Wetstraat en de Karel de Grotelaan heraangelegd, met extra aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers en voor de circulatie van taxi’s.

De tunnel gaat van het station Brussel-Schuman onder het Résidence Palace langs de zuidoosthoek van het Berlaymontgebouw en de Kortenberglaan tot de Plaskywijk, waar hij aansluit op de bestaande tunnel van lijn 26.

Een traject dat onder kantoorgebouwen en residentiële wijken doorgaat, vereiste de nodige voorzorgsmaatregelen om alle mogelijke schade aan de oppervlakte te vermijden en om de geluidshinder te beperken.

Niet minder dan 250 meetpunten registreerden de minste verzakking binnen de werfzone en een ingenieus systeem kon waar nodig de ondergrond versterken.

Deze werf die vandaag zijn einde bereikt, is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Infrabel, Beliris, Brussel-Mobiliteit en MIVB. In totaal werd er 245 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van de tunnel en 135 miljoen voor de renovatie van het multimodale knooppunt.