Bijna 20 procent flexwerkers heeft voorkeur flexibel werk

Bijna 17% van de werknemers van 25 jaar of ouder had in 2015 een flexibele arbeidsrelatie. Voor de meesten van hen is dat uit noodzaak.

Trefwoorden: #CBS, #flexibel werken, #flexwerker, #TNO

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL -Bijna 20% van alle flexwerkers geeft aan behoefte te hebben aan flexibiliteit of zegt geen behoefte te hebben aan zekerheid.

Vergeleken met andere werknemers is deze groep vaker tevreden met hun werk en melden ze minder vaak burn-outklachten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 van TNO en CBS en de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van CBS.

Flexwerken uit behoefte komt vooral voor onder oproep- en invalkrachten. Dit zijn werknemers die geen vaste uren werken; zij werken ook veelal in deeltijd. Van alle flexibele werknemers met een kleine parttime baan (werkweek van minder dan 20 uur) geeft ruim 40% aan behoefte te hebben aan een flexibel contract. Van de flexwerkers met een fulltime werkweek is dat 7%.

Van de werknemers met een flexibele aanstelling hebben mannen vaker behoefte aan flexibel werk dan vrouwen: 22% tegenover 15%. Daarnaast geven oudere werknemers vaker aan flexibel werk te wensen.

Onder 55- tot 65-jarigen geeft 29% van de flexwerkers aan flexibel te werken omdat men dat wil, terwijl dit voor 87% van de flexwerkers boven de 65 jaar het geval is.

Werknemers die de voorkeur geven aan een flexibele arbeidsrelatie maken zich aanzienlijk minder zorgen om het behoud van hun baan dan de overige flexwerkers.

Bijna 9% van de flexwerkers die aangeven dat ze een voorkeur hebben voor een flexibele arbeidsrelatie rapporteert burn-outklachten. Dat is minder dan onder zowel werknemers met een vaste arbeidsrelatie (14%) of onder overige flexwerkers (17%).

Flexwerkers die een flexibel contract prettig vinden zijn bovendien vaker tevreden dan flexwerkers voor wie dit onvermijdelijk is of werknemers met een vast contract: 78% van hen is tevreden met de arbeidsomstandigheden en 80% is tevreden met het werk ‘in het algemeen’.


(bron en illustratie: TNO-CBS)