AWV informeert over bouw bruggen R6 Mechelen - verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een volledige herinrichting van de kruispunten van de R6 met de Antwerpsesteenweg en de Liersesteenweg in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver.

Trefwoorden: #Agentschap Wegen en Verkeer, #heraanleg, #Mechelen, #R6, #verkeer

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Het AWV wil de R6 door middel van twee bruggen over de Antwerpse- en Liersesteenweg leiden en zo de kruispunten niet alleen veiliger maken maar ook zorgen voor een vlotte doorstroming op de R6.

Dit najaar wordt de bouwvergunning voor de werken ingediend en in aanloop daarnaar wil het agentschap inwoners en bedrijven uit de buurt al informeren. AWV hoopt in de loop van 2017 de eerste schop in de grond te steken.

De twee kruispunten zijn twee van de overblijvende zwarte punten waar in het verleden zware verkeersongevallen gebeurden. Met de heraanleg werkt het agentschap twee gevaarlijke punten in het Vlaamse wegennet weg.

Daarnaast past deze heraanleg in de reeks ingrepen die uitgevoerd zullen worden om het verkeer over de ring rond Mechelen vlotter te laten verlopen. De voorbije jaren werd de ring al doorgetrokken om een betere oost-westverbinding tot stand te brengen.

Dat zorgde voor extra verkeerstoevoer naar beide kruispunten. Met de nieuwe oplossing zal het verkeer ten noorden van Mechelen ook vlotter kunnen verlopen.

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om de kruispunten niet gelijkgronds te maken. Dat wil zeggen dat het verkeer op de R6 via bruggen over de beide steenwegen wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger.

Daarmee worden ook de kruispunten onder de bruggen volledig hertekend. Er komen op- en afritten zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden. Verkeerslichten zorgen er ook voor dat auto’s onderling maar ook fietsers en auto’s niet met elkaar in conflict komen.

Voor fietsers zijn er ook vrijliggende fietspaden voorzien en een fietstunnel zal de Tivoli-wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver.

De bruggen die over de Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg worden aangelegd zijn geen standaard bruggen. Het gaat om ‘integraalbruggen’: een brug waarbij het rijdek (het bovenste deel) en de onderbouw uit één stuk bestaan.

Het voordeel van een integraalbrug is dat ze geen brugvoegen heeft, traditioneel het zwakke punt van een brug. Hierdoor is de brug zeer stevig en onderhoudsvriendelijk.

Bij de aanleg van de nieuwe bruggen wordt ook rekening gehouden met de impact van het geluid dat het verkeer op de R6 veroorzaakt. Er is een geluidsstudie uitgevoerd voor de beide kruispunten en de wijk Ekelenhoek.

Op basis van de bevindingen in de studie zullen geluidsschermen geplaatst worden tussen de R6 en de Tivoliwijk, waar nu al een geluidsberm ligt. Verder zal er ook een geluidsscherm komen ter hoogte van de wijk Ekelenhoek.

Eens de bouwvergunning is toegekend, de onteigeningen afgerond zijn en een aannemer is aangesteld kan de eerste schop in de grond. Het agentschap plant ten vroegste midden 2017 met de werken van start te kunnen gaan.


(foto's: © AWV)