150 miljoen euro voor inzet van mest om hernieuwbare energie op te wekken

De Nederlandse overheid stelt dit bedrag in 2017 beschikbaar voor de versnelde realisatie van circa 200 monomestvergisters in Nederland.

Trefwoorden: #Economische Zaken, #FrieslandCampina, #hernieuwbare energie, #minister Kamp, #monomestvergisters

Lees verder

nieuws

( Foto: FrieslandCampina )

ENGINEERINGNET.NL - Bij de ingebruikname van een monomestvergister in het Friese Hinnaard heeft minister Kamp van Economische Zaken dit bekend gemaakt.

Minister Kamp: ‘Door de realisatie van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in een klap. We zijn in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie. Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 40 huishoudens en levert daarmee een bijdrage aan het doel om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren. Daarnaast worden broeikasgasemissies uit de mest voorkomen, wat bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot.’

Er is een aparte regeling open gesteld voor monomestvergisters binnen de SDE+, de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie. Het gaat om een tenderregeling, vergelijkbaar met wind op zee, met een budget van 150 miljoen euro.

Dit budget zal worden uitgekeerd over de looptijd van de projecten en is afhankelijk van de geleverde energie en de energieprijzen. De werkelijke subsidiekosten zijn naar verwachting lager.

De realisatie van de eerste 200 monomestvergisters in een project moet zorgen voor een kostenreductie door innovatie, organisatie en schaalvoordelen. De verwachting is dat monomestvergisters hierna in de reguliere SDE+ kunnen meedingen voor subsidie.

Omdat de regeling voor monomestvergisters bedoeld is om bij te dragen aan het 14% hernieuwbare energiedoel voor 2020 komen alleen projecten in aanmerking die binnen 2 jaar daadwerkelijk hernieuwbare energie leveren.

De sector geeft aan dat zij naar verwachting in 2020 duizend monomestvergisters kunnen realiseren. Dit draagt naar verwachting 2 tot 3 PJ bij aan de hernieuwbare energiedoelstelling van de 14% doelstelling in 2020.

FrieslandCampina, dat de melk verwerkt van meer dan 70% van de Nederlandse melkveehouders, heeft aangegeven de via de monomestvergisters opgewekte groene stroom en gas van de leden-melkveehouders af te zullen nemen.