Speerpuntcluster chemie en kunststoffen heet nu officieel Catalisti

De speerpuntcluster Catalisti moet moet duurzame innovaties in de chemie en kunststoffen stimuleren door intensieve en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden op te zetten.

Trefwoorden: #bio-gebaseerde industrie, #Bio Base Europe Pilot Plant, #Catalisti, #essenscia, #het onderzoekscentrum voor de textielindustrie Centexbel, #speerpuntcluster chemie en kunststoffen, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen YouTube - Catalisti )

ENGINEERINGNET.BE - Bijna honderd bedrijven en alle Vlaamse universiteiten stappen mee in het project, samen met sectorfederatie essenscia vlaanderen, VITO (Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek), het onderzoekscentrum voor de textielindustrie Centexbel en Bio Base Europe Pilot Plant, de pilootfaciliteit voor de bio-gebaseerde industrie.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters lanceerde eerder dit jaar het nieuwe, gerichte clusterbeleid. Dit ondernemersgedreven clusterbeleid moet de transformatie van ons economisch weefsel versnellen en het kennisgedreven karakter van de economie versterken.

Met de start van Catalisti, de Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen, maakt de Vlaamse regering duidelijk dat zij kiest voor de ondersteuning van de chemie en kunststofsector. In het nieuwe clusterbeleid wordt gekozen voor strategische domeinen die aansluiten bij de sterkten van de Vlaamse industrie en kennisinstellingen.

Deze nieuwe speerpuntcluster is een triple helix partnerschap tussen de Vlaamse industrie, de Vlaamse overheid en de Vlaamse onderzoeksinstellingen. De cluster neemt zo de draad op van de aflopende initiatieven FISCH, Flanders Innovation hub for Sustainable Chemistry, en FPV, Flanders’ PlasticVision.

Net zoals binnen deze initiatieven, zal ook binnen Catalisti de sleutel tot succes samenwerking zijn. Niet enkel samenwerking tussen de triple helix partners, maar ook samenwerking tussen de verschillende subsectoren zoals (basis)chemie, kunststoffen, biotechnologie, en tenslotte ook samenwerking tussen bedrijven onderling.

Uit ervaring is gebleken dat werken volgens het principe van open innovatie resultaten oplevert en een hefboomeffect creëert. De voorbije jaren zijn er reeds 39 innovatieprojecten opgestart, goed voor 9 patenten en enkele veelbelovende spin-offs.

Overheid en bedrijven investeerden gezamenlijk 25 miljoen euro in dit initiatief en dit leverde een geschatte economische meerwaarde op van meer dan 575 miljoen euro, of een economisch hefboomeffect van 26.

Deze cluster bestaat uit een team van domeinspecialisten die in het clusternetwerk innoverende projecten capteren, faciliteren en katalyseren volgens het Triple F principe (Find, Facilitate, Fulfill). Catalisti ontvangt en initieert innovatieprojecten en vindt hierbij geschikte partners gericht op duurzame nieuwe business opportuniteiten.

Bovendien beschikt het over competenties en middelen om specifieke diensten te leveren en te coachen bij subsidieaanvragen, beschikt het ook over een eigen geoormerkt subsidiebudget om innovaties te realiseren en versnellen. Tenslotte katalyseren ze samenwerking tussen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen om snel tot concrete oplossingen te komen.

Hun uitdaging bestaat er nu in om de Vlaamse economie te transformeren en om de vermarkting van innovatie te stimuleren. De taak van de cluster bestaat erin om samen met de sector oplossingen te zoeken en aan te bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen. Internationale samenwerking is hierbij noodzakelijk aangezien deze maatschappelijke uitdagingen zich niet tot de grenzen van Vlaanderen beperken.

Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie: “De keuze voor chemie en kunststoffen als speerpuntcluster is logisch: met deze sector kan Vlaanderen internationaal het verschil maken.”

Jan Van Havenbergh, managing director Catalisti: “Het starten van Catalisti als een volwaardige speerpuntcluster is een opportuniteit voor de chemie en kunststofsector om haar innovatie inspanningen gericht op duurzaamheid en klimaat nog te versterken en zowel economische meerwaarde te creëren als de ecologische doelstellingen van Vlaanderen te helpen realiseren.”