WUR en Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan samenwerken

Wageningen University & Research (WUR) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan samenwerken op op de 3 thema's circulaire economie, klimaat en energie, ruimtegebruik en ecologie.

Trefwoorden: #circulaire economie, #klimaat en energie, #Ministerie van Infrastructuur en Milieu, #ruimtegebruik en ecologie, #Wageningen University & Research

Lees verder

nieuws

( Foto: WUR )

ENGINEERINGNET.NL - Op 10 januari werd door Chris Kuijpers (Directeur-generaal Milieu en Internationaal bij IenM), Jan Hendrik Dronkers (Directeur-generaal Rijkswaterstaat) en Arthur Mol (rector magnificus van WUR) een samen­werkings­overeen­komst voor vier jaar ondertekend.

Arthur Mol: ‘WUR en IenM onderkennen beiden het belang van het verrichten van grensverleggend en vernieuwend wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderzoek, het verzorgen van een hoogwaardig opleidingsaanbod aan studenten in infrastructuur en milieu, en de goede doorstroming van afgestudeerden en gepromoveerden naar de publieke- en private sector, nu en in de toekomst’.

Chris Kuijpers, IenM: ‘Opgaven op het gebied van infrastructuur en milieu worden steeds complexer. Ze vragen om multidisciplinaire aanpak, een bredere kennisoriëntatie en het toepassen van bestaande en nieuwe kennis. Door samen te werken zorgen we dat de kennis die door Wageningen Universiteit en Research wordt ontwikkeld, nog beter dat past bij de complexe opgaven van vandaag en morgen.’

In de komende vier jaar werken de partijen samen zowel op het gebied van onderzoek als op het gebied van opleidingen. Dat laatste bijvoorbeeld door gastcolleges, casuïstiek, stages en afstudeeropdrachten.